Mehmet Rakım Açıkalın

Eğitimci

Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Burç

Eğitimci (D. ? ,Varna - Ö. İstanbul, 1937, İstanbul). Ortaöğrenimini Varna Rüştiyesinde, lise öğrenimini de Mülkiye’nin İdadî bölümünde tamamladı. 1884’te Mülkiye’nin yüksek bölümünü bitirdi. Mezuniyetinin ardından 1885’te Ticaret ve Nâfia Bakanlığı Tercüme-i Fünûn Kaleminde görev aldı. Buradan Maarif’e geçerek Maarif Bakanlığının çeşitli kademelerinde çalıştı. 6 Haziran 1909’da Mekteb-i Mülkiye ve Darülfünun müdürlüğüne atandı. Otuz dokuz yıla yakın memurluk hayatından sonra 26 Temmuz 1922’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Yakalandığı zatürreden kurtulamayarak öldü. Hayat-ı Düvel (Mustafa Nâil ile birlikte, c.1, 3 kısım) adlı bir basılı eseri vardır.

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör