Durak Mehmed Paşa

Osmanlı Sadrazamı, Osmanlı Valisi

Ölüm
30 Ocak, 1666
-
Burç
Diğer İsimler
Boynueğri

17. Yüzyıl Sadrazamları ve Diyarbekir Valilerinden. "Boynueğri" lakabıyla da bilinen Durak Mehmed Paşa, Caniklidir. Demirkazik Halil Pasa'ya intisap ederek kethuda oldu. Paşası ile Bağdat'ta savaşırken kırk yerinden yaralanınca bu lakabı aldı. Sonra Silahdar Mustafa Paşa'ya kethuda olup sonra arpa emini ve defalarca çavuşbaşı oldu. Bir aralık Kastamonu beylerbeyi olduysa da, sonra yine çabuşbaşı oldu. Padişah, Halep'te bir kasır yapımını ferman edip bitiminde mükâfaten onu 1642'de vezirlikle Halep Valisi tayin etti. Bir yıl sonra Şam valisi olup 1644'te azledildi. 1648 yılında Anadolu valisi olup Katırcıoglu üzerine serasker olarak atandı. Sonra başına buyruk hareket ediyor diye cezalandırılması emrolununca Koprülü Mehmed Paşa'nın nasihatıyla İstanbul'a giderek affa mazhar oldu. Sonra Diyarbekir, Kanije ve Şam Valisi oldu.

Durak Mehmed Paşa, 1656 yılında Sadrazamlık makamına getirildi.Bir süre sonra görevden alınıp Malkara'ya sürüldü. Sonra Aydın ve tekrar Kanije Valisi oldu. Sonra emekli edildi. 30 Ocak 1666 tarihinde vefat etti. İstanbul Eyüp'te medfundur. Diyarbekir'de evlendiği bir kadının eski eşinden olan Ali Bey adındaki oğlu, "Vezirzade" diye şöhret bularak 1100 (1689) tarihine kadar yasamıştır. Mehmed Süreyya'nın eserinde akıllı, cesur, tecrübeli, işbilir, olgun ve cesur olarak tanımlanmıştır.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (c. 4. s. 175/76, 1996).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör