Mehmet Papaçı

Tefsirci

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Tefsirci. 1959, Bolu doğumlu. Ankara İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1982) mezunu. Bitirdiği fakültenin Tefsir Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans çalışmasını aynı öğretim kurumunda tamamladı ve “Kur’an’da ve Kitab-ı Mukaddes’te Ahiret İnancı” konulu teziyle doktora (1989) yaptı. 1992 yılında yardımcı doçent, 1994 yılında Tefsir Anabilim Dalında doçent ve 2000 yılında profesör oldu. Arapçasını geliştirmek amacıyla Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Arap Dili Enstitüsünde bulundu. Malezya (Kuala Lumpur) Uluslararası İslâm Üniversitesi (1993-95) ile Vatikan Pontificia Universitas Gregoriana (1998)’da ders verdi. Türkiye’ye dönüşünde Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesindeki öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Klasik ve çağdaş dönem Kur’an yorum problemleri ve yorum yöntemleri üzerine çalışmalar yaptı.

Makaleleri, İslâmî Araştırmalar ve İslâmiyat dergilerinin yanında yabancı dergilerde yayımlandı. Ortak kitaplara bölümler yazdı. İslâmiyat dergisi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinin yayın kurullarında görev yaptı. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu, konferanslar verdi.

ESERLERİ:

İslâmî Bilimde Metodoloji Sorunu (1992), Kur’an’da ve Kitab-ı Mukaddes’te Ahiret İnancı (1994), İslâmın Temel Kaynakları: Kur’an (1998), Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz? (2000).

Ayrıca İmam Hatip liseleri için ders kitapları yazdı.

KAYNAK: Yakup Çiçek-Bünyamin Açıkalın / Türkiye İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör