Osmanlı devlet adamı, sadrazam (D. 1770, Bender  – Ö. 1821, Kıbrıs). Laz Ahmet Paşa’nın yanında yetişti. Gümülcine mübayaacısı, ordu çarhacısı, vezir rütbesiyle Ahıska muhafızı olduktan sonra 28 Mart 1821’de sadrazamlığa getirildi. Ancak görevi kısa sürdü ve hayatına mal oldu. 30 Nisan’da görevden alınarak Kıbrıs’a sürüldü ve orada idam edildi.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (3. cilt, 1986).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör