Esat Korkmaz

Araştırmacı, Yazar

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Araştırmacı-yazar. 1946, Demirci / Manisa doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Demirci’de, lise öğrenimini Manisa’da tamamladı. Son dönem Devrimci Gençlik Federasyonu (Dev-Genç) genel yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 12 Mart (1971) askeri muhtırasından sonra Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi ve Dev-Genç davalarından yargılanarak hüküm giydi. 1974 affıyla cezaevinden çıktı. Bir süre Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin (TSİP) Zeytinburnu İlçe Başkanlığında bulundu ve bu partinin yayın organları olan İlke / Kitle dergilerinin yazı kurulunda görev aldı. 1976’da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdi. 1980’e kadar Orman Bakanlığının değişik birimlerinde çalıştı. 12 Eylül (1980) askeri müdahalesinden sonrası siyasal görüşleri nedeniyle görevine son verildi.

Korkmaz, askerlik dönüşü yazar-araştırmacı olarak İstanbul’da çalışmaya başladı. Yurt Ansiklopedisi, Büyük Larousse vb. yayın çalışmalarında yazarlık ve redaktörlük yaptı. Makaleleri Varlık, Pir Sultan Abdal, Berfin Bahar, Yol, Nefes vb. dergilerde yayımlandı. Nefes dergisi ile Serçeşme dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı ve Nefes Yayınlarını kurdu. Bazı Alevî-Bektaşî klâsiklerini yayına hazırladı. Alevilik-Bektaşilik kültürü zeminindeki Düşünce Atölyelerini kurarak burada çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Çeşitli sempozyumlara katılarak bildiriler sundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Pir Sultan Abdal Divanı (1994), Alevi Süreğinde-Bektaşi Yolunda: Enel Hak (1995), Dört Kapı Kırık Makam (1995), Laiklik Nedir? Aleviler Niçin Laik Olmak Zorundadır? (Doğu Perinçek ile, 1998), Vilayetname: Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli (haz. Esat Korkmaz, 1995), Ansiklopedik Alevîlik Bektaşîlik Terimleri Sözlüğü (1993), İmam Cafer Buyruğu (1997), Alevi Felsefesi (1997), İnsan Tanrı (1997), Alevilik ve Aydınlanma (1997), Alevilere Saldırılar (1997), Alevilik Eğitimi Ders Notları (Fransa, 1999), Anadolu Aleviliği (2000), Şamanizm Terimleri Sözlüğü (2004), Zerdüştlük Terimleri Sözlüğü (2004), Pir Sultan Abdal (2005).

ANI: Kafa Tutan Günler (1992, Kafa Tutan Günler (78 Güncesi adıyla, 2004).

HAKKINDA: Esat Korkmaz / Kafa Tutan Günler (1992).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör