Kenzî

Mutasavvıf, Şair

Doğum
15 Ağustos, 1895
Ölüm
08 Mart, 1981
Burç
Diğer İsimler
Abdülaziz Sami (asıl adı)

Mutasavvıf, şair (D. 15 Ağustos 1895, Tarsus – Ö. 8 Mart 1981, İzmir). Asıl adı Abdülaziz Sami. Şiirlerinde “Kenzî” mahlâsını kullandı. On yedi yaşında tasavvuf çevreleriyle tanıştı. Önce Diyarbekirlizâde Ali Efendi Rufâî Tekkesine, daha sonra Mısrî Abdüsselâm’ın Kadirî Tekkesine devam etti. 1912 yılında Develizâde Hafız Halil Efendi’ye intisap etti. Bu zatın terbiyesinde iken memuriyet hayatına başladı. Mersin Adliyesinde zabıt kâtipliği yaparken Birinci Dünya Savaşı çıktı ve askere alındı. Savaşta gösterdiği yararlıklar nedeniyle madalya aldı. Askerlik dönüşü Mersin Postanesinde ve Mersin Gümrük Rüsûmat Başmüdürlüğünde bir süre çalıştıktan sonra istifa etti. Hacca gitmek üzere yaya olarak yolculuğa çıktı. Fakat o sırada Arabistan’da Vahhabî isyanı başladığından yolculuğunu tamamlayamadı. 1926 yılında Adana’ya taşındı. Develioğlu Halil Efendi’nin Tarsus’un Namrun yaylasında ölümünden sonra bu bölgeden taşındı. Önce Trabzon’a, sonra İzmir’e yerleşti. Burada ölümüne kadar sohbet, irşat (Hak yolunu gösterme) ve çeşitli işlerle uğraştı. Şiirleri Kenzî Dîvanı adı altında Saim Öztan, Seyhun Besin, Aziz Şenol Filiz ve İsmail Güleç tarafından yayına hazırlanarak basıldı.

Düşel’den Derdine Yoktur Kararım Yâ Resûlâllah, Derdimin Dermanı Sensin Yâ Muhammed, Mefâtih-ül Hüdâ Oldu Hilâlin Yâ Resûlâllah adlı şiirleri, Manisalı Hasan Efendi, İbrahim Ağa adlı besteciler tarafından TSM formunun çeşitli makamlarında bestelendi.

HAKKINDA: M. Zeki. Kurnuç / Erzurum ve Türk Mûsikisi (2005).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör