Kenzî

Mutasavvıf, Şair

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Hasan Kenzi (asıl adı)

Mutasavvıf, şair (D. ?, Ayaş / Ankara – Ö. 1715, Manisa). Asıl adı Hasan Kenzi’dir. Öğrenimini İstanbul’da bitirdi, Sünbülî Şeyhi Alâeddin Efendi’ye bağlandı, ondan hilâfet (vekâlet) alınca da Manisa Halvetî Tekkesine şeyh oldu. Yüz yıldan fazla yaşadı. Şiir yazmada gösterdiği başarıyı bestecilikte de gösterdi. Divançe’sinden başka Edvâr adlı bir de risâlesi vardır.

HAKKINDA: Mehmet Turan Yarar / Doruktan Doruğa - Güfte Şairleri (1992).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör