Leblebicioğlu

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Ahmed Feyzî

İslâm bilgini (D. 1839, Çorum - Ö. 1909). Çorum’un tanınmış bir ailesendendir. Yargıçlık ve müftülük görevlerinde bulundu. Kendi çabalarıyla topladığı 6112 kitapla ildeki ilk bağımsız kitaplığı kurdu. Çorum’a gelen Erzurumlu Emrah’la dostluk kurmuş, kendisi de şiirler yazmıştır. Ayrıca çeşitli dinî konuları ve İslâm bilginlerinin hayatları hakkında bilgi verdiği yedi eseri vardır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Fi’ş-Şehri Hizbi’n-Nebevî, Feyzi’l-Küffâr, Bâtıl-ı İrânî.

KAYNAK: Yurt Ansiklopedisi (c. III, 1982), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör