Lâlî Mehmed Efendi

Mutasavvıf, Şair

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Fenâyî

Mutasavvıf, şair (D. ?, Kastamonu – Ö. 1700, Edirne). Mahlâsı Fenâyî’dir. Lâli denilmesinin sebebi, lâl mürekkebi yapmalarındandır. Memleketi Kastamonu’da öğrenim gördükten sonra İstanbul’a, oradan da Edirne’ye gitti. Edirne’de Gülşeniyye tarikatı şeyhlerinden Sirrî Mehmet Efendi’ye bağlandı. Şeyhinin ölümü üzerine İstanbul’a dönerek Koca Mustafa Paşa Şeyhi Alâeddin ve Balat Şeyhi Hasan Nuri ve Manisa Şeyhi Hasan Kemterî Efendi gibi tasavvuf ehliyle sohbet ederek tarikat bilgisini artırdı. 1694 yılında ölen Kutbî Efendizade Ali Kadı’nın yerine Edirne’deki Gülşeniyye Tekkesinde altı yıl şeyhlik yaptı. Şeyh Sezaî’nin de şeyhi oldu. Gülşenî Dergâhı bahçesinde toprağa verildi.

Lâlî Mehmed’in küçük bir dîvânı vardır ve bu eser Sezâî dîvânının sonundadır. Ayrıca Duhan Risâlesi adlı bir eseri vardır. Divançesinin iki kopyası Süleymaniye Kütüphanesindedir.

KAYNAK: Neslihan Yücel / Kastamonu’da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu’da Yetişen Âşıklar (Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1993), İsmail Hakkı Uzunçarşılı / Kastamonu Meşâhiri - Meşhurları (haz. Mustafa Eski, 1990), Ahmet Yaşar Zengin / Kastamonu Velîleri (2002), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör