Mehmet Özdemir

İslam Tarihçisi, Tarihçi

Doğum
05 Mayıs, 1957
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İslâm tarihçisi. 5 Mayıs 1957, Demircili köyü / Reşadiye / Tokat doğumlu. İlkokulu köyünde (1969), ortaokulu ilçesinde (1972) tamamladı. Gümüşhane Mareşal Fevzi Çakmak Öğretmen Okulu (1976) ile Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1982) mezunu. 1983’te aynı fakültenin İslâm Tarihi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doktorasını, “Endülüs’te Müvelledûn Hareketleri” adlı tez çalışması ile 1989 yılında tamamladı. 1993’te doçent, 2001 yılında profesörlüğe yükseltildi. Çalışmalarını Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Alanıyla ilgili olarak araştırmalar yapmak üzere birer yıl süreyle Mısır ve İspanya’ya gitti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde dekan yardımcılığı, Fakülte Kurulu üyeliği ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu ve Dinî Araştırmalar Dergisi Danışmanlar Kurulu üyelikleri yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ile İSTEM Dergisinin yayın kurullarında görev aldı.

İlk yazısı “Gayr-i Müslimlerin Dinî Hayatı Açısından Müslüman Fatihlerin Endülüs’teki Uygulamaları”, 1992 yılında yayımlandı. Sonraki yıllarda İslâm tarihi, İslâm tarihi metodolojisi, İslâmiyetin yayılış tarihi, Endülüs ve Mağrib tarihleri konularındaki makaleleri; AÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İslâmiyât, Kayıtlar, İslâmî Araştırmalar, Dinî Araştırmalar, Türk Yurdu dergilerinde yayımlandı. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılarak tebliğler sundu. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

ESERLERİ:

Endülüs Müslümanları I (Siyasî Tarih, 1994), Endülüs Müslümanları 2 (Medeniyet Tarihi, 1997), Endülüs Müslümanları 3 (İlim ve Kültür Tarihi, 1997), Mağrib’de Muvahhidler Hareketinin Doğuşu (2000), Endülüs’te İspanyol Mühtediler ve Siyasî Hareketleri (2000).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör