Mehmet Özbek

Halk Müziği Sanatçısı, Ses Sanatçısı, Araştırmacı, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Doğum
04 Eylül, 1945
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç
Diğer İsimler
Mehmet Avni Özbek, İnan Değer, Âşık Avni

Folklor araştırmacısı, halk müziği sanatçısı. 4 Eylül 1945, Şanlıurfa doğumlu. Tam adı Mehmet Avni Özbek. Eserlerinde İnan Değer, Âşık Avni imzalarını da kullandı. İlk ve ortaöğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1971) mezunu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Urfa Türkülerinin Dil ve Anlatım Özellikleri” tezi ile doktorasını tamamladı. 1966 yılında TRT kurumunun açtığı sınavı kazandı ve İstanbul Radyosu’nda Türk Halk Müziği stajyer sanatçı, 1969 yılından itibaren de ses sanatçısı oldu. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürü (1977-80), TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü (1982-86) olarak görev yaptı. 1983-95 yılları arasında Hacettepe Üniversite Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalında Türk Halk Müziği dersleri verdi. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Müzik Perde ve Sahne Sanatları Kolu Başkanı oldu. 1986’dan itibaren Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği Korosu Şefliği yaptı.

1977-86 yılları arasında TRT Türk Halk Müziği Denetleme ve Repertuar Kurullarında da görev yapan Özbek, TRT radyo ve televizyonlarında 1977’den itibaren Yurdun Sesi (1977-80), Elimizden Obamızdan (1982-84), Kervan (1984-86), Türküler Ne Der (1977), Aşıklık Geleneği (1978), Türk Halk Çalgıları (1979), Bilince Sevdiklerimiz (1982) programlarını hazırlayıp sundu. Derlediği üç yüz elli kadar halk ezgisi TRT repertuarındadır.

TRT kurumunda bulunduğu dönemlerde radyoda hazırladığı, “Aşıklık Geleneği”, “Türk Halk Çalgıları”, “Türküler Ne Der”, “Türkülerin Dünü Bugünü”, “Bilince Sevdiklerimiz”, televizyonda hazırladığı, “Yurdun Sesi” programıyla o güne kadar radyo bünyesinde kullanılmayan Tar, Kaval, Zurna, Tulum gibi çalgıları ilk defa bir orkestra disiplini içinde kullanarak Türk Halk Müziğinin çalgı ve repertuar bakımından temel değerlerini ortaya koyup alışıla gelmişin dışında yaptığı icralarla bu müziğin zenginliğini ve evrenselleşmeye açık olduğunu vurguladı. “Elimizden Obamızdan”, “Kervan” adlı TV programlarla yine o güne kadar fazlaca tanınmayan, Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmenlerin oyun ve müziklerinden örnekler vererek Türk dünyasının genişliğini ve bu alan içindeki kültür birliğini vurgulamaya çalıştı.

Japonya, Suudi Arabistan, Yugoslavya, Irak, Almanya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Mısır ve Azerbaycan  olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde konserler vererek Türk halk müziğini tanıttı. Japonya'nın en büyük kültür kurumu olan MIN-ON'un davetlisi olarak 1980 yılında gittiği Japonya'nın 10 şehrinde, Prof. Koizumi yönetiminde verdikleri açıklamalı konserlerle başta Urfa türkü ve hoyratları olmak Türk halk müziğinin zengin ve orijinal değerlerini tanıttı. Konserlerin bazı ezgileri LP haline getirildi. Yaptığı basın toplantısıyla Türkleri ve onların kültürlerinin tanıtılmasını ve sevilmesini sağladı. 1987 yılında Babil Festivali'nde gerek yönettiği koro, gerekse yaptığı solo, dinleyicilerde büyük ilgi ve heyecan yarattı. Arap ve Türkmen gazeteleri kendisinden ve korosundan büyük bir övgüyle bahsetti.

 

Yazıları, Folklor ve Edebiyat, Edessa, İş Bankası Kültür ve Sanat, Şanlıurfa ve Dergâh dergilerinde yayımlandı. 1975’ten itibaren folklor kongrelerine katılarak bildiriler sundu. 1984’te Türk Folklor Araştırmaları Kurumu İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülünü, 1985’te Türkiye Yazarlar Birliği Türk Halk Müziğine Hizmet Ödülünü, 1988’de Beyaz Gül ezgisinin derleyicisi ve icracısı olarak TRT Müzik Ödülünü, 1991’de Anadolu Folklor Vakfının Türk Halk Bilimine Hizmet Ödülünü aldı. 2011’de Aydın Doğan Vakfı tarafından Türk insanının kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlenen Aydın Doğan Ödülüne layık görüldü.

ESERLERİ:

BESTELERİ: Kurban Olam Gözlerinin Üstüne, Aman Senem, Gözleri Fettan Güzel, Bu Vatan Kimin / Vatan Türküsü, Uçun Kuşlar Uçun / Gurbet Türküsü, Elbet Yüzüm Gülecek, Dağlara Komşuyum, Eyübün Sabrı, Ağlama Çocuk.

KİTAPLARI: Folklor ve Türkülerimiz (1975), Türk Halk Müziğinin Esasları (1985), Türk Halk Ezgileri 1-2-3 (Yaşar Doruk ve Nail Tan ile, 1987), Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi (Muammer Sun, Ertuğrul Bayraktar, Burhan Önder, Erdal Tuğcular’la, 1992), Folklor ve Türkülerimiz (2002). Ayrıca ders kitapları vardır.

HAKKINDA: Folklor ve Türkülerimiz (Kitap Rehberi, Kasım 2002), Abuzer Akbıyık / Folklor (Halkbilim) ve Şanlıurfa (S.Kürkçüoğlu ile, 1990) - Şanlıurfa Halk Müziği (S.Kürkçüoğlu, O. Güzelgöz, S.Turhan, K. Dökmetaş ile, 1999), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006), Aydın Doğan Ödülü, Mehmet Özbek'e verildi (Radikal, 15.2.2011), Muammer Aksoy / Şanlı Urfa ve Mehmet Özbek (Günışığı gazetesi, 25 Nisan 2011).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör