Mardinîzâde Ârif

İslam Felsefecisi

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Muallimhâne-i Nüvvâb

İslâm feslefecisi (D. 1852, Mardin – Ö. 1920). Özel öğrenim gördü. Muallimhâne-i Nüvvâb’ı bitirdi. Bir süre Fransa ve Londra’da bulundu. Kaymakamlık, savcılık ve mahkeme başkanlığı yaptı. Şûra-yı Devlet (Danıştay) üyeliğinde, Basra ve Sûriye valiliklerinde bulundu. Uzun yıllar Mısır’da yaşadı.

ESERLERİ:

Muhtasaru’l-Ulûm, Felsefe-i Edyân, Hikmet-i İslâmiye.

KAYNAK: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-83), Büyük Larousse (c. 13 s. 7800, 1986; c. 20, s. 12649, 1986), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör