Mardinî Yusuf Sıdkı Efendi

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
-

İslâm bilgini (D. 1816, Mardin – Ö. 1903). Mardin’de öğrenim gördü. Mahkeme başkâtipliği ve müftülük yaptı, kadılıklarda bulundu. Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iye üyesi ve kazasker oldu.

ESERLERİ:

Siyeru Umûmi’l-Muvahhidîn Tercemetü ve Şerhu İhyâi Ulûmi’d-Dîn (9 cilt), Nevâbiğu’l-Kelim Tercümesi (Zemahşerî’den).

KAYNAK: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-83), Büyük Larousse (c. 13 s. 7800, 1986; c. 20, s. 12649, 1986), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör