Füruzan Selçuk

Çevirmen, Yazar

Doğum
-
Ölüm
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Yazar, çevirmen (D. 1905, Ö. İstanbul). 1930’da Mülkiye Mektebini bitirdi. Hariciye Vekâleti (Dışişleri Bakanlığı) bünyesinde çeşitli birimlerde çalıştı. Sümerbank genel sekreterliği ve Sanayi Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Kurulu başkanlığı yaptı.

ESERLERİ:

Sanat, Tarih Vesikası Olarak İran Kalemdanları (1952), Sınaî ve Ticarî Teşkilât.

ÇEVİRİ: 1641-1642’de Bir Kara-yit’in Türkiye Seyahatnâmesi (1955), Sanık (Alexander Weissberg’den, 1956), Vatanseverler (Sidney Kings-ley’den, 1956), Başlangıçtan 18. Yüz-yıla Kadar Vakıflar (1965).

 KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. V, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör