Kemal Sözen

İslam Felsefecisi

Doğum
28 Ağustos, 1961
Eğitim
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İslâm felsefecisi. 28 Ağustos 1961, Cide / Kastamonu doğumlu. Harmangeriş İlkokulunu (1972), Kuztekke Ortaokulunu (1975), Ankara İmam Hatip Lisesini (1979) bitirdi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde (1983) tamamladı. İstanbul’da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmeni (1987-97) ve yönetici olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Felsefesi Bilim Dalında Şehrezûrî’nin “el-Şeceret el-İlâhiyye İsimli Eseri ve Türkçe Tercümesi, Semeret el-Şecere” adlı teziyle yüksek lisans programını (1989) tamamladı. Aynı yerde “Ahmed Cevdet Paşa’nın Felsefî Düşüncesi” adlı tezi ile doktora (1996) yaptı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1997-99 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcılığı, İlâhiyat Fakültesi dekan yardımcılığı (1997-2002) ile fakülte yönetim kurulu ve fakülte kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında aynı üniversitede doçent oldu.  

Makaleleri; İslâmî Araştırmalar, Yeni Türkiye, Dinî Araştırmalar Dergisi, Tabula Rasa, Diyanet İlmî Dergi, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, dergilerinde ve ortak kitaplarda yayımlandı. Seminer ve sempozyumlara katılarak bildiriler sundu. Ulusal sempozyum, kongre ve kurs düzenlemelerinde görev aldı.

ESERLERİ:

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Ahmet Cevdet Paşa’nın Felsefî Düşüncesi (1998), İbn Kemal’de Metafizik (2001).

KAYNAK: Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular III (2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör