Manastırlı Mehmet Tevfik

Hattat, Yazar

Ölüm
Eğitim
Fatih Medresesi

Yazar ve hattat. (D. 1868, Makedonya / Manastır – Ö. 1924, İstanbu) İlkokul ile Rüştiye (ortaokul)’yi Manastır’da bitirdikten sonra İstanbul’a geldi ve Fatih Medresesi’nde eğitim gördü. Okumaya gayet hevesli, eli yazı  yazmaya gayet yatkın bir hattatı. İstanbul’un renkli hayatı bu genç üzerinde çok etkili oldu. Okudu, gezdi, o zamanın ünlü bilginlerinden olan Hafız Şakir Efendi’den icazet (yeterlilik, diploma) aldı.

Bilgi birikimi ve güzel yazılarıyla dikkati çekti. Onun bu yeteneğini gören Cevat Paşa, güzel yazısını takdir etti ve küçük bir maaşla Divan-ı Hümayün Mühime Odası’na dördüncü rütbeden memur olarak atadı (1894). Burada yüksek başarısını gören yetkililer, bir yıl sonra maaşını arttırdılar ve Mabeyn Hümayün Başkâtiplik Dairesi’ne, 19 Mayıs 1896 tarihinde de Mabeyn kâtipleri arasına aldılar onu. Ardından Osmani ve Mecidi nişanları ile ödüllendirildi. Gümüş Yunan muharebe ve altın liyakat madalyaları kazandı.

Bir süre Matbaa-i Osmani’de yazı yazdı. Burada çalıştığı sürece kitaplarını da yayımlama olanağı buldu. O yıllarda, birlikte çalıştıkları Galatasaray Sultanisi (Lisesi) yazı öğretmeni İzzet Efendi’nin onun üzerinde çok büyük etkisi oldu. Mahmut Kemal İnal, ona dair anılarını anlatırken, bir yerde şöyle yazar: “Kapalı Çarşı’daki münkariz sahaflarda bazen tesadüfle kitaplara yazılara dair konuşuyorduk. İlim ve faziletinden bahsederdi. Bahusus yazıda, zamanımızda emsali olmadığını, hattâ Mustafa İzzet Efendi’den daha güzel yazdığını söylerdi... Vakı’a ehli ilim idi ve hüsnü hatta mahir idi. Fakat nefse bu derece hüsnü zan, nazari ahlâkta elbette müstahsen değildir.”

Manastırlı Mehmet Tevfik Bey, 1924 yılında öldüğünde İç Erenköy Mezarlığı’nda verildi. İnal, mezarının başına hâlâ taş dikilmediğini söyler.  .

ESERLERİ:

Ureî Vesika (I. cildi basılmıştır), İntak-ı Hak (Basılmış risale), Hayat-ı Muhammed, Reddiye.

KAYNAK: Mahmud Kemal İnal. / Son Hattatlar (İstanbul 1970), Büyük Larausse - Sözlük ve Ansiklopedisi (Cilt 22, İstanbul, tarihsiz), Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (ikinci kitap, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör