Mahşah Hanım

Şair

Doğum
Ölüm
25 Mart, 1933

Şair (D. 1864, Trabzon - Ö. 25 Mart 1933, İstanbul). Trabzonlu şairlerden Agâh Bey’in annesi. Darülmuallimat öğretmenlerinden Hacı Fevzi Efendi ve öğretmen Sait Efendi’den Arapça, fıkıh ve edebiyat öğrendi. Özel öğrenim görerek yetişti. Konya’da Mevlevi, İstanbul’da Kadiri ve Nakşibendi tarikatlarına girdi. Din ve tasavvuf içerikli olan şiirlerinin büyük bölümünü aruz, bir bölümünü de hece ölçüsüyle yazdı. Şiirlerinin yanı sıra düz yazıları, Mün’imşah yahut Zafer adlı manzum bir oyunu da vardır. Şarkılarının bestelerini de kendisi yaptı. İstanbul Edirnekapı Mezarlığına gömülüdür.

KAYNAK: Bedihan Tamsöz / Osmanlıdan Günümüze Kadın Şairler Antolojisi (1994), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör