Mehmet Niyazi Ramazanoğlu

Tarihçi, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
-

Tarihçi, siyaset adamı (D.1889, Tarsus / İçel - Ö. 1965). Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tarsus bölgesinde devlet kurmuş olan Ramazanoğlu ailesindendir. Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)’ni bitirerek bir süre liselerde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Bir süre de kendi topraklarında tarımla uğraştı. Zamanının büyük bölümünü ise ta-rih çalışmalarıyla geçirdi. Budapeşte, Viyana kütüphaneleri ve Paris Bibliothèque Nationale’deki (Paris Millî Kütüphanesi) yazmaları inceledi. Tarih araştırmalarını kitaplaştırmayıp hep amatör araştırıcı olarak kaldı.

Önceden hazırlayıp yayımlamış olduğu La Province d’Adana adlı kitabı, Lozan görüşmeleri sırasında antlaşmaya katılan bütün ulusların delegelerine dağıtıldı. Kitabın Adana bölgesine ait gösterdiği çok güçlü belgelere dayanan etnolojik ve tarihi kanıtlar, karşı tarafın ileri sürdüğü temelsiz iddialarını çürüttü ve millî sınırın belirlenmesinde verilen son kararlar üzerinde etkili oldu. Bu küçük kitabında yedinci yüzyıldan onuncu yüzyıl ortalarına kadar geçen zamanda İslâmiyet’in Anadolu içindeki ilerleyişini anlatırken bu dönem içinde Türklerin Güneydoğu Anadolu’ya nasıl yerleşmeye başladıklarını en eski belgelere dayanarak açıkladı.

Derin tarih, coğrafya ve istatistik çözümlemelerine dayanan La Province d’Adana, Aperçu Historique, Ethnographique et Statistique (1920) adlı eseri önemli etkiler bıraktı. Cumhuriyetten sonra iki kez Tarsus Milletvekili seçildi. Sonradan siyasî hayatı bırakarak çiftçilik ve tarih araştırmaları ile uğraştı. Ölümüne kadar mütevazi bir hayat sürdürdü. 1954’te Pakistan’daki son Şarkiyat Kongresi’ne katılarak dikkate değer bildiriler sundu.

KAYNAK: Hilmi Ziya Ülken / Çağdaş Düşünce Tarihi (1966), Uğur Pişmanlık /  Tarsuslu Yazarlar ve Sanatçılar Ansiklopedisi (2008), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör