Mahmut Sadettin Bilginer

Tasavvufçu

Doğum
-
Ölüm
-

Tasavvufçu (D. 1910, ? – Ö. 1983, ?). Son dönem Melâmî pirlerinden. Üçüncü dönem Melâmî piri Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî [1813-1893]’nin halifelerinden Hulûsî Maksûd Efendi [1851-1929]’nin oğlu. Kimya mühendisliği tahsili gördü.

ESERLERİ:

İnsanın Aslı ve Ruhların Yıldızlarla İlişkisi (Azîzüddîn-i Nesefî’den, 1976), Vâridât Şerhi - Ezân-ı Muhammedî Şerhi - Mürşidü’l-Uşşâk - Risâle-i Sâlihiyye (Nûru’l-Arabî’den, 1979, 1994), Ahadiyet Risâlesi ve Fütûhât-ı Mekkiyye’sinden Seçilmiş Tasavvufa Dair Bölümler - İnsan-ı Kâmil, Tasavvuf, Marifet ve Ahlâk Makamları ve Sırları (İbn Arabî’den, 1983), Allâh ve İnsân (1991),    Hulûsî Dîvânı (Hulûsî Maksûd Efendi’den, Allâh ve İnsân içinde, 1991).

HAKKINDA: Mustafa Tatcı (Hayatı, Hatıratı ve Mektuplarıyla Çağdaş Bir Melâmî: Mahmut Sadettin Bilginer (Dergâh dergisi).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör