Mehmet Necmettin Bardakçı

Tasavvuf Araştırmacısı, Araştırmacı

Eğitim
Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi
Burç

Tasavvuf araştırmacısı. Lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi (1981), doktorasını SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Anabilim Dalında (1998) tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Tasavvuf Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Özellikle tasavvuf alanında sürdürdüğü çalışmalarını değişik yayın organlarında yayımladı. Makale ve çevirileri, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Türk Yurdu, Arayışlar, İslâmiyât, Tasavvuf, Yeni Türkiye (Türkler Özel Sayısı) dergilerinde yayımlandı. Sempozyumlarda sunduğu bildirileri tam metin ve özet olarak yayımlandı.

ESERLERİ:

ÇEVİRİ: El-Müntekâ / Müttakîlerin Yolu (İbn Meserre’den, 1999).

İNCELEME: Sosyo Kültürel Hayatta Tasavvuf (2000).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör