Mehmet Nazım Kaytazzade

Şair

Doğum
Ölüm
-

Şair (D. 1857, Kıbrıs - Ö. 1924). 1890’lı yıllardan 1920’lere değin yerli gazeteler onun şiirleri, edebi yazılarıyla doludur. Tertip edilmiş divanı yoktur; ancak 1913 yılında kendi şiirlerinden oluşturduğu ve adını Rûh-ı Mecrûh koyduğu bir güldeste yayımladı. Yâdigâr-ı Muhabbet adlı romanın bir kısmı Yeni Zaman’da tefrika edildi, ardından Kıbrıs gazetesinde tefrikaya devam edildi. Harid Fedai’nin hazırladığı bu roman 2004’te basıldı. Bundan başka konusu Sakız adasında geçen Leyle-i Visâl ve padişah II. Abdülhamid’in baskıcı yönetimini ele alan bir tiyatro eseri daha vardır.

HAKKINDA: Harid Fedai / Yâdigâr-ı Muhabbet (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör