Esad Paşa (Toptanî)

Asker, Siyasetçi

Osmanlı asker ve siyaset adamı (1865, Tiran  - 1920, Paris). Sultan II. Abdülhamid tarafından Yanya jan­darma komutanlığına atandı. Türk-Yunan Savaşı'nda (1897) gösterdiği yararlıktan ötürü paşalığa yükseltildi. Sonra Jön Türk hare­ketine katıldı. İkinci Meşrutiyet'ten sonra Draç'tan mebus seçildi. II. Abdülhamid'e tahttan indirildiğini bildiren, aralarında Teodor Herzl’in de bulunduğu kurulda yer al­dı. Arnavutluk'a tanınan ayrılıkçıların şid­detli savunucusu oldu. Balkan Savaşı sı­rasında İşkodra savunmasına katıldı; ka­le komutanı Hasan Rıza Paşa'yı öldürterek, İşkodra'nın Crna Gora (Karadağ) or­dusunun eline geçmesinde önemli rol oy­nadı. Balkan savaşı sırasında Arnavutluk' un bağımsızlığını kazanmasından sonra, Wiedli Wilhelm'in geçici saltanatı sırasıda Savaş ve İçişleri bakanlıkları yaptı. 1919'daki barış konferansında Arnavutluk heyetine başkanlık etti. Arnavutluk'a göz diken İtalyanlarca ülkesine dönmesi en­gellenince Fransa'ya sığındı (1919), Paris' te bir Arnavut öğrenci tarafından ödürüldü.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (8. cilt 1986).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör