Mehmet Naci Kıcıman

Bürokrat

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Şam İdadîsi

Bürokrat (D. 1894, Konya / Ermenek - Ö. ?). Ermenek Rüştiyesinde orta, Şam İdadîsinde lise öğrenimini tamamladı. Birinci Dünya Savaşının sonuna kadar önce Çanakkale cephesinde, Hicaz isyanının başlaması üzerine de Medine Muhafızlığında şifre subayı olarak görevlendirildi. Nisan 1920’de terhis edildikten sonra 1921’de Şura-yı Devlet’te yer aldı. İstanbul Hukuk Mektebinde fark derslerini vererek sertifika ve avukatlık ruhsatı aldı. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra 1923’ten itibaren Zara, Gebze, Adapazarı ve Gönen kaymakamlıklarına atandı. 1937-1939 arası Matbuat Umum Müdürlüğü yaptı. İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerde çalıştıktan sonra Sinop valiliğine getirildi. Daha sonra Trabzon, Bolu, Sivas ve Siirt valiliği yaptı. Temmuz 1947’de emekliye ayrıldı.

ESERLERİ:

Vilâyet Hususî İdareleri (1933), Belediye Kanunu ve Esasları (1933), Milletlerarası Köy Kongreleri ve Kararları (1945), Belediyelerin Ekonomik Çalışmaları (1945), Londra Şehircilik Kongresi ve Türkiye Mahallî İdareleri (1946).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör