Esad Bey (Karaferyeli)

Bakan, Milletvekili, Asker, Devlet Adamı, Yazar

Ölüm
-

Asker, devlet adamı, milletvekili, nazır, yazar (D. 1874, Karaferye / Makedonya – Ö. 1938). Manastır Âşar Nazırı Yusuf Bey’in oğlu olup; Cumhuriyet devrinde Maarif Vekilliğinde ve Büyük Millet Meclisi Reis Vekilliğinde bulunmuş, temiz bir hatıra ve bazı eserler bırakmış bir şahsiyettir. 1894’te Harbiye’den piyade birinciliği ile mezun olarak bir müddet Suriye’de bulunmuş, sonra Harbiye Mektebi almanca hocası olmuş, iki yıl kadar Almanya’da askerî vazife ve tetkiklerde bulunduktan sonra Harbiye Mektebi Talim Tabur Komutanlığında, Balkan Harbinde Alay Komutanlığında, Cihan Harbinde Fırka Komutanlığında bulunmuş ve Albaylıktan emekliye ayrılarak İstanbul Belediye Meclisi Âzası iken Bursa Millet Vekilliğine seçilmişti. 1930’da Maarif Vekili oldu. İki yıl sonra bu makamdan çekilerek Büyük Millet Meclisi Reis Vekilliğine seçildi. Almanca Rehberi adlı eseri ile erler, astsubay ve subayların yetiştirilmesi için yazılmış risaleleri ve terbiye esaslarına ait bir araştırması vardır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör