Mehmet Musa Adiga

Eğitimci, Yazar

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Eğitimci-yazar (D. 1869, İstanbul – Ö. ?). Erzurumlu Şeyh Hüseyin Ruhî’nin oğlu. Fatih Askerî Rüştiyesinde orta, Mülkiye Mektebinin idadî kısmında lise öğrenimi gördü. 1889’da Mülkiye’nin yüksek kısmını bitirdi. Çeşitli idarî görevlerde bulunduktan sonra 1891’de eğitim mesleğine geçti. Konya, Rodos, Diyarbekir, Sivas, Trabzon liselerinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. On İki Ada Vilâyeti, Trablusgarp ve Trabzon’da Maarif müdürlüğü yaptı. Sivas Maarif müdürlüğüne atandığında sıhhî sebeplerle gitmek istemeyince Trabzon’daki görevinden azledildi ve yedi yıldan fazla bir süre açıkta kaldı. Cumhuriyetin ilânından sonra Hazine-i Evrak (Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü) Eski Vesikalar Tasnif Heyeti Şefliğine atandı. Ekim 1933’te emekliye ayrıldı.

ESERLERİ:

İslâm’da İki Facia (1948), Mevt ve Hayat.

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör