Erzurumî

Tasavvufçu, İslam Bilgini

Doğum
-
Burç
Diğer İsimler
Mustafa Kemâl B. Kemâl Şerîf

İslâm bilgini, tasavvufçu (D. ?, Erzurum - Ö. 1899, Şam). Memleketindeki tahsilinden ve ilmî memuriyetlerden sonra Şam’a yerleşti. Burada birçok eser yazdıktan sonra öldü. Kadirî tarikatına bağlıydı.

ESERLERİ:

Îmân-ı Kâmil, el-Mevâridü’l-Kemâliyye, Hediyyetü’l-Müstehâm fî Mehdi Hayri’l-Enâm, Hallü’l-Ukde fî Taştîri’l-Bürde, et-Tuhfetü’l-Enîka fî Mevlidi Seyyidi’l-Halîka, es-Sevânibü’l-Kemâliyye alâ Hikemi’ş-Şâzeliyye, el-Ezvâku’l-Kemâliyye, Vesîletü’l-Fünûn fî Nazmi’s-Sülûk.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör