Mehmet Mehdi Fraşeri

Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Siyaset ve devlet adamı (D. 1872, Arnavutluk / Fraşer – Ö. 1963, Roma). Mülkiye Mektebi idadî ve yüksek kısmı (1897) mezunu. Cezair-i Bahr-i Sefid (On İki Adalar)’de kaymakamlık stajını tamamladıktan sonra bir süre Rodos Süleymaniye Medresesinde öğretmenlik yaptı. 1901’den itibaren Peklin, Ohri, Darıdere, Çorlu, Lüleburgaz ve Sinekçe kazalarında kaymakamlık, daha sonra ise Senice, Serez, Canik (Samsun) ve Kudüs’te mutasarrıflık yaptı. Osmanlı Devletinin Balkan Savaşından yenik çıkması üzerine Osmanlı uyruğundan çıkarak bağımsızlığına kavuşan Arnavutluk vatandaşlığına geçti. Arnavutluk Şura-yı Devlet Başkanlığına getirildi. 1921’de Arnavutluk Meclisine girdi. 1923’te İçişleri bakanı oldu. Mayıs 1935’te başbakanlığa atandı. Cemiyet-i Akvam’da Arnavutluk’u temsil etti. II. Dünya Savaşının başlaması, İtalyanların Arnavutluk’u işgali ve Kral Zogo’nun Arnavutluk’tan kaçması üzerine 1943-44 yılları arasında Arnavutluk Millî Meclisince Kral Naipliğine seçildi. 1945’te Arnavutluk’ta komünistlerin iktidara gelmesiyle İtalya’ya kaçtı ve orada öldü.

ESERLERİ:

İmtiyazât-ı Ecnebiyyenin Tatbikat-ı Hâzırası (1909), Arnavutluk Meseleleri (Arnavutça), Arnavutluk İktisat ve Maliyesi (7 cilt, Arnavutça).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör