Yemlihazâde Hacı Halil Esad Efendi

Hukukçu

Eğitim
Mekteb-i Nüvvab ( Kadı Okulu)

Hukukçu (D. 1854, Elbistan / Maraş – Ö. 1926-27, Elbistan / Kahramanmaraş). Antakya’da ikamet eden Şeyh Abdussamed Efendi ile ders vekili Ahmet Âsım Efendi’den icazet (yeterlilik), Mekteb-i Nüvvab’ın üçüncü sınıfından (1890) diploma aldı. 1891’den itibaren Muş, Gümüşhane, Akka, Trablus ve Yemen’de kadılık görevlerinde bulundu. Yemen Vilayeti Tetkik-i Vesaik-i Şer’iyye memuru iken 1916’da İkinci Rütbe Osmanlı Nişanı ile ödüllendirildi. Elbistan Hocazâde Mezarlığında toprağa verildi. Elbistan Belediyesi, bir caddeye Hacı Esad Efendi Caddesi adını verdi.

ESERLERİ:

Hulusatü’ş-Şuruhi’n-Nahviyye, Cilau’l-Uyûn.

Ayrıca Dürrü Meknûn adlı başka bir eseri olduğundan da söz edilmektedir.

KAYNAK: Cemil Çiftçi / Maraşlı Şairler Yazarlar Alimler (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör