Yekta Demiralp

Sanat Tarihçisi

Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

 Sanat tarihi araştırmacısı. Ankara Üniversitesi DTCF (1980) mezunu. Yüksek lisansını (1990) ve doktorasını (1997) Ege Üniversitesinde tamamladı. Aynı yerde Sanat Tarihi Bölümü Türk İslam Sanatları Anabilim Dalında yardımcı doçent (1997) oldu. Uzmanlık alanı sanat tarihi ve mimarlık tarihidir. Çeşitli kazılara katıldı.

 Makaleleri, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Sanat Tarihi Dergisi, 9th  Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi-Bildiriler, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu-Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan dergi ve kitaplarında yayımlandı. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda bildiri sundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Akşehir ve Köylerindeki Türk Anıtları (1996), Erken Dönem Osmanlı Medreseleri (1300-1500) (1999).

ORTAK YAYIN: Erken Osmanlı Sanatı-Beyliklerin Mirası (Madrid, 1999), Birgi-Tarihi Tarihi Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları (2001), Early Ottoman Art-Legancy of the Emirates (İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Madrid, 2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör