Yavuz Unat

Bilim Tarihçisi

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı

 Bilim tarihi araştırmacısı. 1965, İstanbul doğumlu. Konya Endüstri Meslek Lisesi (1982), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı (1987) mezunu. 1987 yılında Bilim Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine devam etti ve 1988 yılında da aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında, “Ali Kuşçu’nun ‘Risâlat al-Fathiyya Adlı Eserinin, Gök Küreleri Üzerine Olan Dördüncü ve Beşinci Makaleleri Üzerine Bir Çalışma” adlı tezi ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü doktora programını kazandı. 1996 yılında “Fergâni’nin ‘Kitâb el-Fusûl’ Adlı Kitabı Üzerine Bir İnceleme” konulu doktora tezini tamamladı. Bu doktora tezi, Amerika’da Harvard Üniversitesinde İngilizce olarak El-Fergânî, The Elements of Astronomy (ed. Şinasi Tekin ve Gönül Alpay Tekin, 1998) adıyla yayımlandı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent oldu.

Unat, astronomi tarihi ve bilim tarihi alanında çeşitli çalışmalar yaptı. Makale ve çevirileri Bilim ve Felsefe Metinleri, Felsefe Dünyası, Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Belleten, TDV İslâm Ansiklopedisi, DTCF Dergisi, Osmanlı, Yeni Türkiye, OTAM, Bilim ve Ütopya, Düşünen Siyaset, Türkler, Bilge dergi ve ortak kitaplarında yayımlandı. Türk Bilim Tarihi Kurumu üyesi ve Türk Felsefe Derneği yönetim kurulu üyesidir.

ESERLERİ:

Bursalı Mehmed Tâhir Bey’in Türklerin Ulûm ve Fünûna Hizmetleri Adlı Eseri (Remzi Demir ile, 1995), Ahmed Cevdet Paşa-Takvîmü’l-Edvâr (Takvimler) (Remzi Demir ile, 1996), El-Fergânî-The Elements of Astronomy (Gönül Alpay Tekin ile, 1998), İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi (2001), Seyyid Ali Paşa-Miratü’l-Alem (Evrenin Aynası)-Ali Kuşçu’nun Fethiyye Adlı Eserinin Çevirisi (2001), Bilim Tarihi Kılavuzu-Bilginler ve Yapıtları (Melek Dosay, Remzi Demir, Hüseyin Gazi Topdemir, İnan Kalaycıoğlu, Yasemin Emlü ile, 2002), Cezeri-el-Câmi beyne’l-ilm ve’lamel en-Nâfi Fî Sınaâti’l-Hiyel (Sevim Tekeli ve Melek Dosay ile, 2002).

Ayrıca ders kitapları da yazdı.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör