Mehmet Kubat

Kelam Bilgini

Eğitim
Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Kelamcı. Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1984) mezunu. Yüksek lisans (1993) ve doktorasını (1997) bitirdiği üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. “Kur’an’da Tevhid” başlıklı yüksek lisans tezi ile “İslâm’ın İlk Döneminde İtikadî İhtilâflar ve Sebepleri” başlıklı doktora tezini hazırladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Makaleleri EKEV Akademi, İslâmî Araştırmalar adlı dergilerde yayımlandı. Çeşitli sempozyumlarda bildiri sundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kur’an’ da Tevhid (1994).

ÇEVİRİ-DERLEME: Kur’anî Çizgide Sünnet (Abdullah b. Mahmud’tan, 1992), Hadis Üzerine - Selefî Bir Yaklaşım - (M. N. el-Elbani’den, 1994), İslâm’ın İlk Döneminde Düşünsel Ayrılıkların Nedenleri, Hasan el-Basri ve Kader Görüşü, İslâm İnancının Temelleri, Kelâmî Bir Yöntem Olarak Çifte Hakikat, Tevhid İnancına Farklı Bir Yaklaşım, Bedevi İslâm -Haricilik Örneği-, Çağdaş Selefiler -Taliban ve İslâm Dünyasındaki İzdüşümü- , Mu’tezile’yi Doğru Anlamak, İslâm’ın Şiddet Sorununa Bakışı.

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör