Yavuz Bülent Bakiler

Yazar, Şair

Doğum
23 Nisan, 1936
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Burç

Şair ve yazar, bürokrat. 23 Nisan 1936, Sivas doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten (1960) sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalıştı. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak görev yaparken çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu (1964-68). Sivas’ta bir süre avukatlık yaptı (1969-75).

İl başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisinden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterildi. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği (1975-76) ve bir süre Ankara Televizyonunda çalıştıktan (1976-79) sonra Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcılığı (1979-80) görevlerinde bulundu. 12 Eylül’den sonra müşavir kadrosuna atandı ve 1992’ye kadar bu bakanlıkta hizmetini sürdürdü. İki yıl Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994’te kendi isteğiyle emekli oldu. Çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü.

 

Edebiyat Çalışmaları:

 

Liseden mezun olduğu yıl (1953) Türk Sanatı dergisinde çıkan ilk şiirinin ardından, şiirleri mahallî dergi ve gazeteler ile üniversite öğrenciliği yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Kopuz ve bir süre yazı işleri müdürlüğünü yaptığı Orkun ve Türk Edebiyatı (1980) dergilerinde çıktı.

Türkiye ve Tercüman gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Samanyolu televizyonuna Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konulu “Sözün Doğrusu” isimli bir program hazırladı ve sundu. “Sözün Doğrusu” programı ve yeni Türk Cumhuriyetlerini konu aldığı TV programları nedeniyle çeşitli kuruluşlarca çok sayıda ödüle layık görüldü.

Orkun, Hisar ve Türk Edebiyatı dergilerinin en dikkati çeken şairleri arasında yer aldı.

 

Yavuz Bülent Bakiler İçin Ne Dediler?

 

“Yavuz Bülent Bakiler’in kendine ait bir şiir lûgati, söyleyiş tavrı ve mısralarındaki samimiyet herkes tarafından onay almıştır. Hocanın şiiri zengin birikimi olan geleneksel değerlerle donatılmış yeni bir hayatın şiiridir. Bu yeni hayat değişerek dağılan değil, yenilenerek büyüyen güzide bir hayattır. Onun şiiri, Türk insanının sevincini, tasasını, sevdasını, içten içe coşkusunu sebilleştiren bir Anadolu pınarıdır. Bu sebilden herkes nasibince faydalanır. Çünkü Bakiler, her kelimesinin, her mısraının edebî ve vicdanî sorumluluğunu taşıyan şairimizdir.” (Ömer Kazazoğlu)

 

***

 

“Belki çeyrek asırdan beri, şiirimiz yakın ve uzak vatanlara kapalı. Aynı şekilde, şiir dünyası, Tanrı ile diyalog bağlılığı kuran şair tipine de yabancı. Yavuz Bülent mısralarında, her iki aleme pencereler açılmış. (…) Büyük şehirler, büyük nehirler gibi berrak ırmaklar ve coşkun çaylarla beslenmeli imiş. Dili ve içi soysuzlaşan Türk şiirini de canlandıracak cereyanlara büyük bir kaç şehrimiz sosyal havasını temizleyecek taze ve tâkim cereyanlara karşı bir bekleyiş var. Bakiler, Türk şiirinin bekleyişine cevap veren istidatlardan biri. Onu, mektep sıralarındaki çocuk ve gençlere tanıtmak, bence her Türkçe ve edebiyat öğretmeninin vazifesi olmalı.” (Prof. Ziyaaddin Fahri Fındıkoğlu)

 

ESERLERİ:

 

Şiir: Yalnızlık (1962), Duvak (1971), Seninle (1986), Harman Şiir (2003).

 

Antoloji: Sivas’a Şiir (1973), Şiirimizde Ana (1976).

 

Gezi: Üsküp’ten Kosova’ya (1979), Türkistan Türkistan (1986).

 

Biyografi: Aşık Veysel (1986), Mehmet Akif  Ersoy (1990).

 

Deneme-İnceleme: Sözün Doğrusu I (2002).

 

Sadeleştirme (Oyun, Bahtiyar Vahapzade’den): Feryat (manzum,1991), Nereye Gidiyor Bu Dünya (1991), İkinci Ses (1991), Özümüzü Kesen Kılıç-Göktürkler (1998; oyn. DT Şinasi Sahnesi, 2000-2001).

 

KAYNAKÇA: Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-83), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Beşir Ayvazoğlu / Bir Şair Politikaya Soyunsa Gör Başına Neler Gelir: Yavuz Bülent Bakiler (Defterimde Kırk Sûret, 3.bas., 1999, s. 116-120), TBE Ansiklopedisi (c.1, 2001), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002), Ömer Kazazoğlu / “Sözün Doğrusu” Şiir ve Yavuz Bülent Bakiler (Bizim Külliye dergisi, Nisan 2003), Alim Yıldız / Sivaslı Şairler Antolojisi (2003), Yavuz Bülent Bakiler, okurlarıyla buluştu (DHA – hürriyet.com.tr, 05.09.2018).

Bir gün baksam ki gelmişsin

BEN DOĞULUYUM!

BEN DOĞULUYUM!

 

Yavuz Bülent BAKİLER

 

Ben doğuluyum!

Eteği dumanlı, başı dumanlı

Dağlarda doğmuşum

Dağ çocuğuyum!

Ben elleri toprak kokan bir babanın

Ve topraktan koparılmış canlı bir kaya gibi

Burcu burcu vatan kokan bir ananın oğluyum

Ben doğuluyum!

Sen buğday benizli mert delikanlım

Arslanım, ümidim, yiğidim, her şeyim

Sen doğulu musun hemşehrim!..

Gel alnından öpeyim.

Sen Erzurum'lusun, dadaşsın belli!

Duruşun çekilmiş bir hançer kadar güzel;

Sen bar başlayanda, davul vuranda

Zurnalar çalanda gel!..

Sen Kars'lısın balam, sen sınır taşı...

Sen Türkmen çocuğu benim sağ elim;

Gel seninle Kars'tan ve Ardahan'dan

Türküler söyleyelim...

Sendendir Bayburt'lum içimdeki hız

Sendendir ufkumda parlayan yıldız.

Yağız atlar üstünde seninle yeni baştan

Destanlar yazacağız.

Kurtar beni Sivas'lım gel tut elimden!

Tiyan-Şan Kadır-Gan ufuklarından

Getirdiğin halı gibi nakışlı türkülerle

Çektiğin güzelim halaylara can kurban.

Sen Van'lısın hemşehrim halinden belli!

Gözlerinde pırıl-pırıl ışıklar.

Sen Van'lısın hemşehrim kara kaşından

Kaytan bıyığına kadar!

Bilmez miyim senin Maraş'lı olduğunu

Söylediğin ağıt ve türkülerden.

Sen getir ışığı bize her seher

Güneşin doğduğu yerden.

Ve ey yiğitlerimin en şanlısı!

Sarıkamış yaylasının esmer delikanlısı!

Sen benim baş tacım temel taşımsın

Dadaşımsın, kardaşımsın, ülküdaşımsın!

Bir bayrak dalgalanır Ağrı Dağı'nın başında

Ve duyulur sonra bir Bozkurt sesi

Varlığı bizdedir bayrağın amma

Kafkas Dağları'na düşer gölgesi.

Varsın Kafkas'lara düşsün gölgesi

Kafkas Dağları'nın toprağı temiz.

Şehit dedelerimiz seslenir Kafkas'lardan

Ne güne duruyor mavzerlerimiz?

Biz ki Türk'üz, büyüğüz, tarihin al gülüyüz

Bir karış toprağımız bayraklar kadar aziz.

Palandöken Dağları'ndan bir selam gider

Altay Dağları'ndan gelir sesimiz.

Biz genç doğulular, bir gün hepimiz

Erzurum, Kars, Maraş, Bayburt, Ardahan...

Kılıçların kından çekildiği an

Bilin ki dostlarım vermeden aman

Al atlar üstünde bir şafak vakti

Sefere çıkacağız doğudan...

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör