Yaşar Reyhani

Halk Ozanı

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Yaşar Yılmaz, Mahirî, Dertli, Reyhanî

Halk ozanı (D. 1932, Alvar köyü / Hasankale / Erzurum - Ö. 2006, Bursa). Asıl adı Yaşar Yılmaz’dır. İlkokulu bitirdiği Alvar köyünde, halk türkülerine vurgun, yanık ve içli havalar söyleyen bir babanın, irticalen deyişler söyleyen bir annenin oğlu olarak, çevresindeki âşıkları, onların anlattığı halk hikâyelerini dinleyerek büyüdü. On sekiz yaşından itibaren çalıp söylemeye başladı. Âşıklık geleneği üzere, gördüğü bir düşün ardından halk ozanlığına başladı. Önceleri Mahirî, Dertli, daha sonra Reyhanî mahlasını kullandı. Eserleriyle günümüz âşık edebiyatının tanınmış temsilcilerinden biri oldu. Mahlasını sonradan Bayburtlu Hicranî verdi. Nuri Merami, Ağrılı Firgani, Nafiz Yıldız gibi genç âşıklar yetiştirdi. Bir kısmı Türk halk müziği repertuarına alınan eserleriyle yurtiçinde ve yurtdışında birçok ödül aldı. Yaşar Reyhani, 2006 yılında Bursa’da vefat etti.

ESERLERİ:

Alvarlı Reyhâni, Böyle Bağlar, Kervan.

KAYNAK: M. Zeki Kurnuç / Erzurum ve Türk Mûsikisi (2005), TYB Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı (2007), İhsan Işık / Geçmişten Günümüze Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (c. 9 ve 11, 2009).

 

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör