Yaşar Parlak

Gazeteci, Yazar

Doğum
Ölüm

Gazeteci-yazar (D. 1956, Silvan - Ö. 2004, Silvan). İlk ve orta öğreni­mini burada tamamladı (1973). 1974'te Günaydın gazetesinde amatör­ce muhabirliğe başladı. Daha sonra Star ve Güneş gazetelerinin de muhabirliğini yaptı. 1976 yılında Akdeniz Haber Ajansı'nın Silvan temsilciliğini üstlendi. 1984'te Bulvar gazetesinin Güneydoğu illeri Böl­ge Müdürlüğüne getirildi. 17 Şubat 1988'de Silvan'da "Serhat" matbaasını kurdu ve Silvan Mücadele gazetesini çıkarmaya başladı. Ayni zamanda TRT'nin Silvan muhabirliğini yaptı.

Basın Yayın Genel Müdürlüğünün her yıl yaklaşık 800 gazete ara­sında düzenlediği yarışmada 1981 yılında haber dalında birinciliği, 1984' te röportaj dalında üçüncülüğü ve 1990'da da araştırma ve inceleme da­lında jüri özel ödülünü kazandı.

2004 yılında, Şehitler Şehri Silvan adlı kitabını yayımladıktan yaklaşık üç ay sonra Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Vefatından sonra Silvan Mücadele Gazetesi'nin sahipliğini ve yayın yönetmenliğini oğlu Ferhat Parlak devam ettirdi.

ESERLERİ:

Silvan Tarihi (1980), Çeşitli Yönleriyle Silvan (1997), Şehitler Şehri Silvan (2004).

KAYNAK: Yılmaz Odabaşı / “Güneydoğu'da Gazeteci Olmak” (1994),  Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, s. 483, 2. bas. 1997), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2009, 2015), Oğlu Ferhat Parlak'tan alınan bilgiler (Aralık 2012), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

 

 

 

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör