Doğan Kaya

Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı), Şair, Edebiyatçı

Doğum
00 Mayıs, 1952
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç
Diğer İsimler
Mahcubî

Edebiyat ve folklor araştırmacısı, şair. Mayıs 1952, Acıyurt köyü / Sivas doğumlu. Bazı şiirlerinde Mahcubî mahlasını kullandı. Sivas Dört Eylül İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Sivas Lisesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1974) mezunu. Sivas, Diyarbakır, Aksaray ve İstanbul’daki çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1983’te Cumhuriyet Üniversitesine Halk edebiyatı uzmanı olarak girdi. 1988’de CÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Mahmut ile Nigâr Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme” konulu tezini vererek yüksek lisansını, 1991’de

GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî” konulu teziyle de doktorasını tamamladı. 2002-03 öğretim yılında Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Çalışmalarını Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Doğan Kaya, makalelerini 1972 yılında Türk Folklor Araştırmaları dergisinde yayımlamaya başladı. Daha sonra Sivas Folkloru, Türk Folkloru, Halk Kültürü, Erciyes, Sivas Kültür-Sanat, Dolunay, Halay, Güneyde Kültür, Millî Folklor, Türk Folklorundan Derlemele,, Türk Folkloru Araştırmaları, Revak, Kızılırmak (Sivas), Kızılırmak (Ankara) Altıncı Şehir, ve Folklor ve Edebiyat gibi dergilerde folklor ve halk edebiyatı üzerine iki yüz kadar derleme ve araştırma yazısı yayımladı. 1984’ten itibaren alanı ile ilgili olarak çok sayıda uulusal ve uluslararası kongre ve sempozyuma katıldı. Lisans ve yüksek lisans tezleri yönetti. Atatürk Kültür Merkezinin hazırladığı Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi ile Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi ve Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü’ne yüzden fazla maddesi yazdı. Şiirlerinde genellikle aşk, mistik temalar ile millî duyguları işledi. 1991’de Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından verilen İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülünü, 2001 yılında MOTİF Halk Oyunları Gençlik Kulübü tarafından verilen Halkbilim Araştırma ve Teşvik Ödülünü aldı. İLESAM, Türkiye Yazarlar Birliği ve Folklor Araştırmaları Kurumu üyesidir.

ESERLERİ:

Âşık İsmetî (1984), Ruhsatî’nin Uğru ile Kadı Hikâyesi (1985), Şairnameler (1990), Âşık Ruhsatî Bibliyografyası (A. A. Çınar, A. B. Alptekin, E. Şimşek ile, 1992), Mahmut ile Nigâr Hikâyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (1993), Âşık Minhacî (1994), Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî (1994), Âşık Sefil Selimî Çobanın Can Pınarı (1996), Âşık Zakirî (1996), Sızırlı Âşık Hasan-  Coşarî (1997), Sivas’ta Âşıklık Geleneği (ilk basımı Âşık Zakirî içinde, 1998), Âşık Ruhsatî (1999), Acıyurtlu Halk Şairleri (1999), Anonim Halk Şiiri (1999), Halk Hikâyeleri-1 (M. Sabri Koz ile, 2000), Âşık Edebiyatı Araştırmaları (2000), Âşık Veysel Hayatı- Sanatı- Şiirleri-Türküleri (U. Kaya ile, 2000), Folklorumuzda Beddua Söyleme Geleneği ve Türk Halk Şiirinde Beddualar (2001), Bir Destan Kahramanı Mehrali Bey (2001), Sivas’ta Bıçakçılık (Uğur Meçsi ile, 2002), Çamşık Ozanları (2002), Halkbilim Araştırmaları (2002), Âşık Edebiyatına Giriş (2003), Yaşnameler (2004), Âşık Veysel (2004), Âşık Talibi Coşkun (2005).

HAKKINDA: Yöre Kültür ve Sanatına İmza Atanlar-Doğan Kaya (Yeni Ülke, 24.2.1991), Kaya Folklor Ödülünü Ankara’da Alacak (Hadiselerle Hakikat, 20.12.1991), Şehrimizin Gururu Kaya (Bizim Sivas, 25.12.1991), Şeref Boyraz / Mektup Şiirleri (Erciyes, XVII 198, Haziran 1994), H. Fethi Gözler / Âşık İsmetî ile İlgili Bir Eser (Erciyes, VIII 87, 1985) - Âşık Minhacî Üzerine (Gülpınar,  Ekim l994), Alpaslan Ayral / Dr. Doğan Kaya’nın Bir Eseri Daha “Âşık Ruhsatî” (Hürdoğan, 17.8.1994), Müjgân Üçer / Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî (Erciyes, Eylül 1995), Selahattin Beki / Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî (Millî Folklor, Güz 1995), Ahmet Özdemir / Âşık Sefil Selimî Çobanın Can Pınarı (Bizim Gazete, 17.4.1996)-Yesevî (Haziran 1996), M. Sabri Koz / Sivas da Âşıklar Diyarı mı? (Kitap Zamanı, 3.7.1998), Doç. Dr. Haneli Kerimov / Hakk Âşığı (Erciyes, Mart 1998), Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yücel / Âşık Ruhsatî (İlesam, Ocak-Mart 1999), Ömer Faruk Ak / Mektup Şiirleri (Koza, 10.11.2001), Doğan Kaya Kırgızistan Yolcusu (Hürdoğan, 13.9.2002), Âşık Sefil Selimî Tasavvuf Şairiydi (Hürdoğan, 3.1.2005).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör