Bekir Sıtkı

Hattat, Siyasetçi, Şair

Doğum
Ölüm
14 Ocak, 1936
-
Eğitim
Askerî Rüştiye

Şair, hattat, siyasetçi (D. 1886, Diyarbekir - Ö. 14 Ocak 1936). Küçük Ebubekir Âmidî'nin torunlarından Hacı Mesut Bey'in oğlu, Osman Nakiboğlu'nun ağabeyidir. Askerî Rüştiye'yi bitirdikten sonra Medrese'ye devam etti. 1910 da ba­basının vefatı üzerine, yerine, Diyarbekir Nakib-ül Eşraflığına getirildi. 1919 sene­sinde yapılan seçimde Siverek mebusu se­çildi. İşgalden sonra İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması üzerine Ankara'da toplanan meclise katıldı. 1923 yılma kadar mebus olarak kaldı. Bundan sonra Diyarba­kır'a dönerek Nakiblik sıfatiyle Vilâyet Meclisi âzalığında bulundu. Aynı zamanda kıymetli bir hattat olan Bekir Sıtkı'nın çok sayıda şiiri vardır.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 248), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

GAZEL

Neyleyim neyle dil-i zarıma tedbir edeyim

Yoksa âşıklığımı yâre mi tahrir edeyim

 

Etmedi başına döndükçe dil-i sengini nerm

Ah-ı dilsûz ile şimden giru teşhir edeyim

 

Kaderindir çekilir başa gelen ey dil-i zar

Bu kazanı nice tedbir ile tağyir edeyim

 

SITKI'ya zade-i tab'ı güherimdir bu gazel

Safha-yı defter-i dîvanıma tahrir edeyim.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör