Florinalı Nazım

Yazar, Şair

Ölüm
Diğer İsimler
Mehmet Nazım Özgünay

Şair ve yazar (D. 1833, Florina - Ö. 1939, İstanbul). Tam adı Mehmet Nazım Özgünay. İstanbul’da hukuk öğrenimi gördü. Dahiliye Nezaretinde (İçişleri Bakanlığında) memurluk, Emniyet-i Umumiye Şube Müdürlüğü Polis Mecmuası müdürlüğü, Emniyet-i Umumi-ye Neşriyat Şube Müdürlüğü yaptı. Avukat olarak İstanbul Barosuna kaydını “kafa yorgunluğu”nu ileri sürerek reddetti.

Dil ve teknik yönünden düzgün şiirler yazmışsa da asıl ününü kendisiyle alay edilmesine yol açan kendini aşırı beğenme saplantısından kazandı. Son yıllarında kendini “Şiir Kralı” ilan eden Florinalı Nazım, geçiminden keserek gazetelerin reklâm sütunlarında manzumeler ve kendini öven yazılar bastırdı (İbrahim Alaattin Gövsa). Şiir kitabı yayımlamamış olmasına karşılık kendini öven on iki broşür çıkarmıştır.

ESERLERİ:

Sünbülistân-ı Mûsıkî, Zafer Terâneleri, Terennümler, Teellümler, Nef’î ve Fikret’in Büyük Ruhlarına, Yâdigâr-ı Fikret, Hâtırat-ı Meşâhir, Ziya Gök Alp’in Tabutu Huzurunda, Cumhuriyet Marşları, Türk’ün Büyük Zaferi, Şair-i Azamımızı Tebcil, Ebediyet Yolunda Bir Hitabe, Türk Şiir Krallığı Neden ve Nasıl Doğmuştur, Zeyl-i Makber, Manzum Dil Kılavuzu.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. III, 2000), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör