Bekir Onur

Deneme Yazarı, Psikolog, Araştırmacı, Yazar

Doğum
14 Şubat, 1944
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Burç

Psikolog, çocuk kültürü araştırmacısı, deneme yazarı. 14 Şubat 1944, Adana doğumlu. İlköğrenimini Adana’da tamamladı. Adana Erkek Lisesi (1961) ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (1966) mezunu. Yüksek lisans çalışmasını 1971’de tamamladı  “Ergenlerde Ahlâk Gelişimi ve Eğitimi” konulu tezi ile(1976) doktora ve “Ergenlerde Cinsel Gelişim ve Eğitim” konulu teziyle doçentlik (1983) çalışmalarını tamamladı, 1988’de profesör oldu. 1967-69 yılları arasında orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmenliği yaptı. 1971 yılından itibaren görevini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Eğitim Anabilim Dalı Başkanı olarak sürdürdü. 1990’da Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesini, 1994’te AÜ Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1997’de AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalını kurdu.

Onur’un bilimsel telif ve çeviri makaleleri, 1972 yılından itibaren Eğitim Fakültesi Dergisi, Ulusal Kültür, AİTİA Yönetim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Psikoloji Dergisi, Eğitim ve Bilim, AYKO Eğitim-Bilim, Cumhuriyet Gazetesi- Gençlik, Aile ve Çocuk, Bilim ve Sanat, Yeni Birlik (İsveç), Cumhuriyet Bilim Teknik, Çağdaş Eğitim, Millî Kültür, Kültür ve İletişim, Çocuk Forumu Dergisi, Mesa ve Yaşam, Traditional Field Play and Games of Asia and the South Pasific, Tokyo: Folklor/Edebiyat, Kebikeç dergileri ile ortak kitaplarda, ayrıca çok sayıda denemesi Milliyet Sanat dergisinde yayımlandı. 1975’te Milliyet Sanat Dergisi Deneme Ödülünü, 2005’te Dünya Gazetesi Yılın Telif Eseri ödülünü aldı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kadın, Gençlik ve Cinsellik-Psikoloji Yazıları (1986), Gelişim Psikolojisi-Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm (1986), Oyuncaklı Dünya (1992), Türkiye’de Çocukluğun Tarihi- Çocukluğun Sosyokültürel Tarihine Giriş (2005), Anılardaki Aşklar-Çocukluğun ve Gençliğin Psikoseksüel Tarihi (2005).

ÇEVİRİ: Ergenlik Psikolojisi (A.M. Rocheblave-Spenle’den, 1980), Çocuk ve Ergen Gelişimi (H.W. Gardiner’den, ortak çeviri, 1993), Ergenliği Anlamak (J.F. Adams’tan, ortak çeviri, 1995), Yaratıcı Düşünme ve Müzeler (A.R. Gartenhaus’tan, Ruhiser Mergenci ile, 2000).

YAYINA HAZIRLAMA: Toplumsal Tarihte Çocuk (1994), Çocuk Kültürü- 1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (1997), Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çocuklara ve Gençlere Yönelik Hizmetleri (Hayat Boz ile, 1998), Cumhuriyet ve Çocuk- 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (1999), Türkiye’de Çocukla İlgili Kurum ve Kuruluşlar Rehberi (Müge Artar ile, 2000), Türkiye Çocuk Kültürü Bibliyografyası (Sekine Karakaş ile, 2001), Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk - 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (2001), Türkiye’de Çocuk Oyunları: Derlemeler (N. Güney ile, 2002), Müze Eğitimi Seminerleri 1 (2003), Türkiye’de Çocuk Oyunları: Araştırmalar (N. Güney ile, 2004).

KAYNAK: Bekir Onur / Oyuncaklı Dünya (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör