Mahmut Erol Kılıç

Araştırmacı, Yazar

Doğum
02 Haziran, 1961
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Burç

Araştırmacı-yazar. 2 Haziran 1961, İstanbul doğumlu. Hırka-i Şerif İlkokulu, İstanbul Vefa Lisesi, Vatan Lisesi (1978), İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1985) mezunu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslâm felsefesi alanında “İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Felsefe” adlı tezi ile (1989) yüksek lisans, tasavvuf dalında “Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin Varlık ve Varlık Mertebeleri Görüşü (Vücûd ve Merâtibu’l-Vücûd)”adlı çalışmasıyla (1995) doktora yaptı. 1998’de “Bir Osmanlı Tarikatının Tarihi: Uşşâkîler” başlıklı tezini verek doçent, 2004’te profesör oldu. Çalışmalarını öğretim görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında sürdürdü.

İlk tercümesi “Mevlâna Mevdûdi’ nin Sünnet Müdaafası”, Aylık Dergi’de (1983) yayımlandı. Daha sonra makaleleri, İlim ve Sanat, Batı Trakya’nın Sesi, Dergâh, Dîvân, İstanbullu, Toplumsal Tarih, Cogito, Keşkül, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, Journal d’Histoire du Soufisme: La Danse Soufie, Journal of the Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society, Faith Tourism Days, Mecmûat-ı Makâlât der bâre-i Shâh Nematollah Valî dergilerinde, Yeni Şafak gazetesinde yayımlandı. Osmanlı, TDV İslâm, Dânişnâme-i Cihân-ı İslâmî, Yapıtları ve Eserleriyle Osmanlılar ansiklopedilerine maddeler yazdı. İslâm Felsefesinde Sembolik Hikâyeler, İstanbul Armağanı, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları, History of Islamic Philosophy, Sagesse et Splendeur des arts Islamiques Hommage a Titus Burckhardt kitaplarında bazı bölümleri yazdı. ABD, İngiltere, Japonya, Bulgaristan, İspanya, Suriye, Makedonya, Belçika, Bosna-Hersek, Fas, Cezayir, Hollanda ve İran’da, ayrıca yurtiçinde panellere katılarak tasavvuf ve bazı tasavvufçular hakkında tebliğler ve bildiriler sundu, konferanslar verdi.

 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1998) aldı. 2004 yılında Sûfi ve Şiir adlı eseri TYB tarafından yılın incelemesi seçildi. Merkezi İngiltere Oxford’da bulunan Muhyiddin Ibn al-Arabi Society’nin 2002 yılından beri şeref üyesi, bazı üniversite dergilerinde ve Fransa’da yayımlanan Journal d’Histoire du Soufisme dergisinde hakem, Keşkül dergisinin yayın kurulu üyesi oldu.

ESERLERİ:

İNCELEME: Muhyiddin İbnu’l-Arabî’de Varlık ve Mertebeleri (Vücûd ve Merâtibu’l-Vücûd) (1997), Sûfi ve Şiir-Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası (2004).

ÇEVİRİ: İslâm, Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi (Sayyed Naqib al-Attas’tan, 1989), O’nun Güzel İsimleri - Mektuplar (eskiyazıdan çeviri, Nusret Tura’dan, 1995), Tuhfetu’l-Uşşâkıyye (Abdullah Salâhî ve Abdurrahman Sâmî’den, 1998).

HAKKINDA: Mustafa Çakmaklıoğlu / Tasavvuf (Mayıs 2001), Söyleşi (Altınoluk, Nisan 2001), Mahmud E. Kılıç ile İslâm Dünyası Neden Geri Kaldı Sorusu Etrafında Felsefî-Tasavvufî Bir Söyleşi (Altınoluk, Aralık 2001), Söyleşi (Aksiyon, 16.12.2002), Söyleşi (Gerçek Hayat, 10.1.2003), Söyleşi (Özgür ve Bilge, Nisan 2003), Aşk Bilginin Kaynağıdır: Mahmut Erol Kılıç ile Aşk ve Varlık Üzerine (Hece, Aralık 2003), Hilmi Yavuz / Sufi ve Şiir (Zaman, 7.7.2004 ve 14.7.2004), Mustafa Kutlu / Yeni Şafak (7.7.2004). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör