Mahmud Yusuf

Hukukçu

Doğum
Ölüm
-

19. Yüzyıl hukukçu bilginlerinden (D. 1848, Diyarbekir - Ö. 1928 ?). Mahalle mektebinde okudu. Çeşitli bilginlerden özel dersler alarak bilgisini arttırdı. H. 1296/m. 1878 yılında Husreviyye Medresesi müderrisliğine getirildi. Daha sonraları,, Diyarbakır Müftülü­ğü kâtipliği (H. 1305/m. 1887), Bidayet Mahkemesi Hukuk Dairesi üyeliği (H. 1312/m. 1894), Ceza Mahkemesi Başkan Vekilliği (H. 1314/m. 1596), Darü'l Muallimîn Müdür Vekâleti ve İdadi'nin Din Bilimleri Öğ­retmenliği (H. 1319/m. 1901), Vergi Tadilat Komisyonu üyeliği (H. I325 / M. 1907) görevlerinde bulundu. Atiye-i Viya isimli yazma bir eseri vardır.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / “Said Paşa” (Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 229), Şefik Korkusuzj /Arşiv Belgelerinde Son Devir Diyarbekir Ule­ması (İstanbul 1999j s. 41 - 44), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör