Mahmud Şehabeddin

Eğitimci

Ölüm
05 Temmuz, 1911
Eğitim
Mülkiye Mektebi
Diğer İsimler
Mahmud Şehabeddin (Arapzâde)

Eğitimci (D. 1864, Şımahı / Dağıstan – Ö. 5 Temmuz 1911, İstanbul). İlk ve ortaöğrenimini özel hocalardan ders alarak tamamladı. Mülkiye Mektebinin idadî (lise) ve yüksek (1890) kısımlarını bitirerek Maarif Nezaretinin çeşitli birimlerinde idareci ve öğretmen olarak çalıştı. Bingazi Vilâyeti Maarif Müdürlüğü görevinde iken hastalandı ve tedavi için İstanbul’a döndü. Üsküdar Zeynep Kâmil Hastanesinde öldü. Ravza-i Ahlâk (1886) adlı bir basılı eseri vardır.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör