Mahmud Esad Coşan

Kanaat Önderi, Profesör, Araştırmacı Yazar, Akademisyen

Doğum
Ölüm
04 Şubat, 2001
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Fars Bölümü

Kanaat önderi, akademisyen, profesör, araştırmacı-yazar (D. 1938, Çanakkale - Ö. 4 Şubat 2001, Avustralya). Nakşibendi şeyhi Mehmed Zahid Kotku’nun damadıdır. İstanbul’da Vezneciler İl-kokulunu (1950), Vezneciler Lisesini (1956) bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı, İran Dili ve Edebiyatı, Ortaçağ Tarihi ile Türk-İslâm Sanatı sertifikalarını alarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Bölümünden mezun oldu (1960). Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde açılan asistanlık sınavını kazanarak Klasik Dinî Türkçe Metinler Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. Fakülte yayın komisyonunda iki yıl sekreterlikte bulunduktan sonra “15. Yüzyıl Şairlerinden Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri” konulu doktora tezini vererek İlâhiyat doktoru unvanını aldı.

1967-68 yılları arasında Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksekokulunda Türkçe ve hümaniter bilgiler dersleri okuttu. 1973’te “Hacı Bektaş-ı Veli, Makâlât” başlıklı teziyle doçentlik unvanını aldı ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Kürsüsüne öğretim üyesi olarak tayin edildi.

1977- 80 yıllarında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi. 1982 yılında profesörlüğe yükseldi. Sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilmek düşüncesiyle, 1987 yılında emekliliğini isteyerek üniversiteden ayrıldı. Eylül 1983’den itibaren İslâm, Kadın ve Aile, İlim ve Sanat, Gül Çocuk dergilerini yayımlayan Esad Coşan, bu dergilerde Türkçe ve İngilizce başyazılar yazdı. 28 Şubat sürecinde kaldığı Avustralya’ da vefat ettti. Cenazesi, İstanbul’a getirilerek Eyüp Mezarlığında toprağa verildi.

ESERLERİ:

Matbaacı İbrahîm-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiyye, Gayemiz, Hacı Bektaş-ı Veli / Makâlât (1988), Kuran ve Sünnet Yolunda (1991), Tasavvufa Giriş ve İslâmda Nefis Terbiyesi (1991), Başarının Prensipleri (1992), Türk Dili ve Kültürü (1992), Avustralya Sohbetleri (4 cilt, 1992), Güncel Meseleler 1-2 (1995), Hz. Ali Efendimizden Vecizeler (1995), Yunus Emre ve Tasavvuf (1995), Sosyal Çalışmalarda Organizasyon ve Başarı (1995), Sosyal Hizmetlerde Hanımlar (1996), İslâm Çağrısı, Yeni Ufuklar, Çocuklarla Başbaşa, Yeni Dönemde Yeni Görevler, Haccın Faziletleri ve İncelikleri, Zaferin Yolu ve Şartları, İslâm, Sevgi ve Tasavvuf, İslâmî Hizmet ve Çalışmalarda Metod, Başarı Yolunda Sevginin Gücü, Ailenin Ahlak Kılavuzu, Ramazan ve Takva Eğitimi, Tebliğ ve İrşad Çalışmaları, İslâm, Tasavvuf ve Hayat, Haydi Hizmete, İslâm’da Eğitimin İncelikleri, Doğru İnanç ve Güzel Kulluk (1998), Mi’raç (1998), İmanın ve İslâmın Korunması (1998), Fuzuli - Matla’ul İtikad fi Marifeti’l Mabda’i ve’l Maad (yay. haz. 2003).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör