Mahmud Celâleddin

Şair

Doğum
-
Ölüm
02 Kasım, 1895
-
Diğer İsimler
Mahmud Celâleddin Yanyalızâde

Şair (D. 1876 – Ö. 2 Kasım 1895). Henüz on sekiz yaşında iken öldü. Şiirleri ölümünden sonra kardeşi Ali Nazmi tarafından Müntehabât-ı Mecâniyyü’l-Edeb fî Hadâikı’l-A’râb (1898) adlı eserde toplandı.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör