Kemal Galip Balkar

Hukukçu

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Paris Hukuk Fakültesi
Diğer İsimler
Hattatzâde

Hukukçu (D. 1895, Çarşamba  / Samsun – Ö. ?). İstanbul Hadîka-i Meşveret İdadîsinde lise öğrenimini tamamladı. İstanbul ve Paris Hukuk Fakültelerinden mezun oldu. I. Dünya Savaşına yedek teğmen olarak katıldı. Önce Trabzon, sonra Samsun Asliye Mahkemelerinde çalıştı. Çeşitli resmî görevlerden sonra 1943’te Siyasal Bilgiler Okulunda idare hukuku öğretim görevliliği yaptı. 1960’ta yaş haddinden emekliye ayrıldı.

ESERLERİ:

Hâkimlik Hâtıraları, Hukuk İlmine Medhal (Fransızcadan çeviri).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör