Kemal Beydilli

Tarihçi

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Tarihçi. 1942, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1968) mezunu. Alanında ayrıca Münih’te yükseköğrenim gördü (1975). Mezun olduğu fakültede “16. Yüzyılda Lehistan-Osmanlı Münâsebetleri” konulu tezle doktorasını tamamlayıp doçentliğe ve profesörlüğe yükseldi. İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak dersler verdi ve Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürüttü.

Makaleleri, 1979 yılından itibaren Tarih Dergisi, Osmanlı Araştırmaları, İlmî Araştırmalar Dergisi, GüneyDoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Tarih Enstitüsü Dergisi, Türklük Araştırmaları Dergisi, Tarih ve Toplum, Türkiyat Mecmuası, Toplumsal Tarih dergileri ile ortak kitaplarda yayımlandı. Osmanlı Döneminde İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliğinin yılın yazarları 2001 yılı değerlendirmesinde Hatıra dalında Yılın Yazarı ödülünü aldı. Osmanlı tarihi konularında düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılarak tebliğler sundu, bu tebliğler sempozyum kitaplarında yer aldı. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne on üç madde yazdı. Basılı olanların dışında yayıma hazır eserleri de vardır.

ESERLERİ:

Die Polnishen Königswahlen und Interregnen von 1572 und 1576 im lichte Osmanischer Archivalien. Ein Beitrag zur Geshicte der Osmanischen Machtpolitik. (doktora tezi, 1976), Büyük Fredrich ve Osmanlılar - 1790 Osmanlı Prusya İttifakı, Meydana Gelişi, Tahlili, Tatbiki (doçentlik tezi, 1984), XVIII. Yüzyılda Osmanlı Prusya Münasebetleri (1985), Seyyid Mustafa: İstanbul’da Askerlik Sanatı, Yetenekleri ve Bilimlerin Durumu Üzerine Risale (risalenin Paris 1807 tarihli basımının tıpkı baskısı ile; Önsöz ve Fransızca risalenin Türkçe çevirisi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi tarafından, 1986), 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Doğu Anadolu’dan Rusya’ya göçürülen Ermeniler (profesörlük tezi, ayrı basım, 1988), II.Mahmud Devrinde Katolik Ermeni Cemaati ve Kilisesinin Tanınması - 1830 (1995), Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane - Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi 1776-1826 (1995), Mühendishâne’de Basılan Kitaplar Listesi ve Bir Katalog (1997), Mahmud Raif Efendi ve Nizâm-ı Cedid’e Dair Eseri (İlhan Şahin ile, 2001), Osmanlı Döneminde İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü (2001).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör