Cağaloğlu Sinan Paşa

Kaptan-ı Derya (Donanma Komutanı), Osmanlı Sadrazamı

Ölüm
Diğer İsimler
Yusuf Sinan Paşa

Sadrazam, kaptan-ı derya, 17. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden (D.? - Ö. 1605, Diyarbekir). Asıl adı Yusuf olan Sinan Paşa, Yusuf Sinan Paşa diye de bilinir. Sultan III. Mehmed zamanında kırk gün kadar Sadrazamlıkta bulunmuş ve deniz savaşlarında dahi tanınmış Osmanlı vezirlerindendir. Ciğale (Cağal) adlı bir Venedikli kaptanın oğlu olup esir edilerek çocukluğunda Saraya alınmış, önce Silâhtar, sonra Mîri Âlem, Yeniçeri Ağası, Diyarbakır, Budin, Van, Erzurum, Bağdat Valisi olmuş, İran muharebelerinde bulunmuş, 1589 da Kaptan-ı Derya olmuştu. Eğri (Egre) seferinde kazanılan zaferdeki başarısından dolayı İbrahim Paşa'nın yerine Sadrazamlığa (1595) getirildi. Cağaloğlu Sinan Paşa'nın Diyarbekir valiliği, 1589-1590 arası, bir yıl sürmüştür.

Yusuf Sinan Paşa, ordudan kaçanları cezalandırmada gösterdiği fazla şiddet yüzünden Anadolu'da Celâli eşkıyasının türemesine sebep olduğu gerekçesiyle Sadrazamlıktan azledildi. Bir müddet sürgün hayatı geçirdikten sonra tekrar Kaptan-ı Derya oldu ve sonra da İran Serdarlığına atandı. Teşebbüs ve cesaretine rağmen bu savaşta başarılı olamamış, ihtiyarlığına fazla kederi de katılınca hastalanarak Diyarbekir'de ölmüştür.

İstanbul'da sarayın bulunduğu Cağaloğlu semti hâlâ onun adını taşır. Adına yapılmış olan ünlü Cağaloğlu Hamamı da onun zamanından kalmıştır.

KAYNAK: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları  (1946), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör