Kâzım Sarıkavak

Felsefe Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi

Felsefe araştırmacısı. 1956, Ankara doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da bitirdi. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesinde, doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında tamamladı. 1993-94 yıllarında İngiltere’de Londra ve Exeter üniversiteleri ile Londra’daki British Museum’a bağlı British Library, School of Oriental and African Studies (SOAS)’de alanı ile ilgili konularda bilimsel çalışmalar yaptı. 1994’te Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yardımcı doçentliğe, daha sonra aynı bölümün başkan yardımcılığına atandı. 1986 yılında girdiği Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı, araştırma grup başkanlıkları ve şube müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. 1998’de doçent oldu ve 2001’de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcılığına atandı. 2004’te profesör oldu ve aynı tarihte Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığına getirildi.

Makaleleri; Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Süryaniler ve Süryanilik, Felsefe Ansiklopedisi eserlerinde, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Felsefe Dünyası, Osmanlı, Akademik Araştırmalar, Türk Yurdu, Bizim Dergah, Yeni Harran Çevresi dergilerinde yayımlandı. Kongre, panel ve sempozyumlarda tebliğler sundu.

ESERLERİ:

Düşünce Tarihinde Urfa ve Har-ran (1997), 18. yy’de Bir Osmanlı Dü-şünürü Yanyalı Es’ad Efendi (1998).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör