Kâzım Nami Duru

Yazar

Doğum
Ölüm
14 Ekim, 1967
-
Eğitim
Mekteb-i Harbiye (Kara Harp Okulu)
Diğer İsimler
Feridun Vecdi

Yazar, ilk mason yazarlardan  (D. 1876, İstanbul - Ö. 14 Ekim 1967). Feridun Vecdi adıyla da yazdı. Manastır Askerî İdadisi (1894), Mekteb-i Harbiye (1897) mezunu. Selanik’te Fransız Lisesinde öğretmen iken Fransızca öğrendi. Ziya Gökalp’in yakın arkadaşı idi. Yüzbaşı rütbesinde iken ordudan ayrıldı. İttihad Terakki Partisi üyeleri arasında yer alarak Meşrutiyetten sonra çeşitli görevlerde bulundu.

1914’te İstanbul Öğretmen Okulunda öğretmen oldu. İstanbul Çatalca, İzmit Maarif müfettişlikleri, İzmit Maarif müdürlüğü, Mercan Sultanisi tarih öğretmenliği (1916-1920), Orta Tedrisat müdürlüğü (1920-22) yaptı.

Cumhuriyetten sonra da Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği (1933-35), 5. ve 6. dönemlerde Manisa milletvekilliği görevlerinde bulundu. Ziya Gökâlp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem’le birlikte, Türkçe’nin özleşmesi hareketine öncülük eden Genç Kalemler dergisinin kuruluş çalışmalarına katıldı. Siyaset ve eğitim üzerine yazıları Cumhuriyetten sonra Çınaraltı, Varlık, Büyük Doğu, Tarih Dünyası gibi dergi ve gazetelerde yer aldı. 1936’da Yeni Kültür adlı bir öğretmen meslek dergisi çıkardı. Bir bölümü çeviri, elliden çok eseri vardır.  

Masonluğu ilk açıklanan yazarlardandır.

 

BAŞLICA ESERLERİ:

 

Oyun: Nasıl Oldu (1908), Uyanış (1933),

Araştırma-İnceleme: Muallimin Meslek Ahlakı (1934), Yarınki Mektebe Doğru (1934), Kemalist Rejimde Öğretim ve Eğitim (1938), Ziya Gökâlp (1949), İttihat ve Terakki Hatıralarım (1957), Cumhuriyet Devri Hatıralarım (1958), Arnavutluk ve Makedonya Hatıralarım (1959), Öğretmenin Meslek Ahlakı, Terbiyevi Yazılar, Ankara Radyosunda Söylediklerim.

Biyografi: Ziya Gökâlp (1949, 1975).

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Bener Hakkı Hakeri / Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar İsimler Sözlüğü (2004).         

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör