Mehmet İzzet Kumbaracılar

Araştırmacı, Yazar

Doğum
09 Şubat, 1873
Ölüm
Burç

Araştırmacı-yazar (D. 9 Şubat 1873, Üsküp – Ö. 1937, İstanbul). Rüştiyeyi bitirdikten sonra Üsküp sancağı tahrirat kaleminde çalışmaya başladı. Kışova vilayet merkezinin Üsküp’e taşınmasıyla mektûbî kalemine mümeyyiz oldu (1888). Ardından Topkapı Sarayı Hazine-i Hümayun görevlileri arasına katıldı ve Enderunda eğitim gördü (1892). Daha sonra hazine-i hümâyun kapı çuhadarı (padişahın giyimi ile ilgili görevli) muavinliğine terfi etti ve “sanayi madalyası” ile ödüllendirildi (1895). Üstün başarısından ötürü rütbe-i sâlise unvanını aldı (1895). Bunun yanı sıra mâlul gaziler iâne (yardım) sergisinde görevlendirildi (1896). Almanya’nın Karakartal nişanı ile ödüllendirilerek rütbe-i saniyye sınıf-ı sânîsine yükseltildi (1899). Kapı çuhadarı muavinliği üzerinde kalmak şartıyla hazine-i hümâyun kayıt memurluğuna, ardından beşinci katipliğine getirildi. İran Devleti tarafından dördüncü rütbeden Şîr-i Hurşîd (1900), daha sonra dördüncü rütbeden Mecidiye nişanı ile ödüllendirildi (1904). Bunları liyakat madalyası ile dördüncü rütbeden nişân-ı Âlî-i Osmânî madalyaları izledi. Hazine-i hümâyun üçüncü kâtipliğine tayin edildi. II. Meşrutiyetin (1908) ilanından sonra padişah tarafından Topkapı Sarayında görevlendirilerek, oradaki çok değerli eşyanın yağmalanmasına engel oldu. Topkapı Sarayı Hazîne-i Hümâyun başkâtibi olmasının yanı sıra sofracıbaşılıkla vazifelendirildi. Cumhuriyet’in ilanından sonra Topkapı Sarayındaki başkâtiplik görevi devam etti. Topkapı Sarayının müze olarak kuruluşunda müze müdürü Tahsin Öz’ün müdür yardımcısı olarak büyük emeği geçti.

ESERLERİ:

Baş Lale Kulesi İstanbul (1933), Eczâcılık Târihi ve İstanbul Eczâhâneleri (1934), İstanbul Sebilleri (1938-1947), Serpuşlar, İstanbul Surları ve Yedikule, Altınkapı Manzumesinde Gerçekleştirilen Restorasyon, Hekimbaşı Odası, İlk Eczane.

HAKKINDA: Erdem Yücel / Türkiye’de Müzecilik (1999, s. 63), Erdem Yücel / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 26, 2002, s. 370).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör