İsmet Binark

Araştırmacı Yazar

Doğum
28 Şubat, 1941
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü
Burç
Diğer İsimler
Tam adı Mehmet İsmet Binark

Araştırmacı-yazar. 28 Şubat 1941, İstanbul doğumlu. Tam adı Mehmet İsmet Binark. Nişancı Mehmet Paşa İlkokulu, Yenimahalle Ortaokulu, Gazi Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü (1963) mezunu. Aynı bölümde “Fatih Devri Kitap Tezhibleri ve Ciltleri” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. Üniversite yıllarında Maliye Bakanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsünde; 1967’den sonra Millî Kütüphane’de çalıştı. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü (1992-97) olarak hizmet verdi. 1998 yılında Başbakanlık müşavirliğinden kendi isteğiyle emekli oldu. Hacettepe ve Gazi üniversitelerinde arşivcilik dersleri verdi.

Kütüphanecilik, kültür ve sanat konularında yaptığı bibliyografya çalışmalarıyla tanındı. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin madde yazımına katıldı. İngiltere ve Finlandiya’da kütüphanecilik ve arşivcilik konusunda staj yaptı. Ayrıca, British Library’de Public Record Office’de, School Of Oriental Library’de ve Fin Millî Kütüphanesinde Türk kültür tarihi ve müesseseleri konusunda araştırma ve incelemelerde bulundu.

İlk yazısı, 1964 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği dergisinde yer almıştı. Makaleleri,  yurt dışında çeşitli dergilerde; yurt içinde Önasya, Türk Yurdu, Kubbealtı, Türk Kütüphaneciler Derneği, Vakıf ve Millî Kültür gibi birçok dergide yayımlandı. Lisans tezi ile Emily Dean Birincilik Ödülünü kazanmıştı. 1998 yılında Ankara Aydınlar Ocağı tarafından kendisine Türk kültürüne ve Türk milliyetçiliğine hizmetlerinden dolayı Şükran Plaketi verildi. Ayrıca Türk Ocağı Osman Turan Armağanı, Türkiye Yazarlar Birliği 1999 Yılı Kitabiyyat Ödülü sahibi olup, kendisine Makedonya ve KKTC’de fahrî doktorluk payeleri verilmiştir. Türk arşivciliğine, kültür hayatımız ve Türklüğe yaptığı hizmetlerden dolayı, başta Türk Ocağı, Azerbaycan Türk Dostluk Derneği, Avrasya Bir Vakfı, Türk dünyası Araştırmaları Vakfı, Batı Trakya Türkleri Derneği, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul Fetih Cemiyeti ve Kubbealtı Kültür ve Sanat Akademisi ve TBMM Başkanlığı olmak üzere çeşitli kuruluşlarca ödüllendirildi.

İsmet Binark, Devlet Arşivleri Genel müdürlüğü döneminde, Bulgaristan’a 1931 yılında kilosu üç kuruş on paradan satılmış Osmanlı arşiv belgelerinin örneklerini geri getirmiş, getirilen arşiv malzemelerinin kataloğunu hazırlatarak yayımlatmıştır. Ayrıca Osmanlı devletinin Makedonya’daki mahallî ve idarî birimlerine ait 16. ve 19. yüzyıllara ait çeşitli defter ve belge serilerinin örneklerini de Devlet Arşivimize kazandırmıştır.

Türk dünyası ve Türk varlığı ile ilgili arşiv belgelerinin neşrine önayak olmuş; bibliyografik yayınlar yaptırmıştır. Bunların yanı sıra Osmanlı Arşivinde bulunan Osmanlı fermanlarının, mühimme ve tapu tahrir defterlerinin tıpkıbasımları ve transkripsiyonlu metinleri ile Osmanlı Arşivi katologları ve rehberinin neşri genel müdürlüğü döneminde yapılmıştır. Diğer taraftan, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinin kurulmasına kurucu başkan olarak öncülük etmiştir. Bu çalışmaları ile Türk arşivciliğine yurt içinde ve dışında itibar kazandırmıştır. Eserlerinin bir bölümü yabancı dillere çevrilmiştir.

M. İsmet Binark, Ankara Aydınlar Ocağı, Türk Ocağı, Türk Kütüphaneciler Derneği, Altay Vakfı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesidir.

 

ESERLERİ:

 

Türk Cilt Sanatı (1968), Türk İslâm Kültür ve Medeniyet Tarihi Bibliyografyası (1969), Ömer Seyfettin Bibliyografyası (N. Sefercioğlu ile, 1970), Yunus Emre Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi (N. Sefercioğlu ile, 1970), Ziya Gökâlp Bibliyografyası (N. Seferciğlu ile, 1971), Selçuklu Tarihi, Alpaslan ve Malazgirt Bibliyografyası (1971), Farabi Bibliyografyası (1973), Mevlânâ Bibliyografyası (M. Önder ve N. Sefercioğlu ile, 1973-74), Fevziye Abdullah Tansel Bibliyografyası (N. Semercioğlu ile, 1975), Eski Kitapçılık Sanatlarımız (1975), İstanbul, Fatih, Fetih ve Fatih Devri Hakkında Yazılmış Kitaplar Bibliyografyası (1977), Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kaynaklar, 1979), Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri (1980), Ottoman Archives (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, 1986), Türk Arşivlerinin Kısa Tarihçesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün Faaliyetleri (1994), Balkan Ülkelerinin Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi (1996), Yemen Tarihinin Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi (1996), Mısır Tarihinin Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi (1997), Hırvatistan’ın Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi (1997), Türk - Yunan Münasebetlerinin Dünü ve Bugünü (1998), Ermenilerin Asılsız Soykırım İddialarına Cevap (1998), Samiha Ayverdi Bibliyografyası (1999), Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyası (1999), Dr. Emin Bilgiç Bibliyografyası (2000), Asılsız Ermeni İddiaları ve Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezâlim (2001), Ermenilerin Türkler’e Yaptıkları Mezâlim ve Soykırımın Arşiv Belgeleri (2001, aynı yıl İngilizcesi de yayımlandı), Samiha Ayverdi’nin Mektupları (hayatı, eserleri, kendisine gelen mektuplar, 2002), Meclis-i Mebusân - Türkiye Büyük Millet Meclisi - Millî Egemenlik - Anayasa ve Anayasa Hukuku (2002), Arshive Documents Abaut the Atrocities (2002), Unfounded Armenian Allegations and the Atrocities the Had Been Perpetrated Towards the by the Armenians: Brought to light with Archival Documents  and Photos of the Facts (2002), Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları ve Meclis Konuşmaları (2002), T.B.M.M. VI. Dönem Türk Parlamento Tarihi, 1939-1943 (2004), Vakıf Medeniyeti İslamiyette ve Türkler'de Vakıf - Yabancı Gözü ile Osmanlı Vakıfları (2015), Kültür ve Din Dinin Toplum Bütünleşmesindeki Yeri (2015),  Küreselleşmenin Din ve Toplum Yapısı Üzerindeki Etkileri (2015).

 

KAYNAKÇA: Cahit Öztelli (Türk Folklor Araştırmaları, Ağustos 1970), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977), Mehmet Aksoy (Hisar, Aralık 1977), Atilla Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (1982), Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir (1990), Ayça Atikoğlu / Milliyet (19.8.1997), Ahmet Kabaklı (Türkiye gazetesi, 3.9.1997), Taha Kıvanç (Zaman gazetesi, 5.9.1997), Hasan Pulur / Milliyet (26.11.1997), Hidayet Nuhoğlu (Türk Edebiyatı, Mayıs 2000), Ali Birinci (Dergâh dergisi, Nisan 2000), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Cemal A. Kalyoncu / Arşivlik Hayat (Aksiyon 12 Mayıs 2001), Seda Devran (Kitap-Haber dergisi, Şubat-Mart 2003). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör